Ce spune Biblia despre homosexualitate (1)

de Bob Stith

Biblia este foarte clară cu privire la condamnarea comportamentului homosexual. Atât Vechiul, cât şi Noul Testament vorbesc la fel despre homosexualitate. În ciuda publicităţii făcute teologilor pro-homosexualitate în ultimii ani, un studiu de exegeză serios şi consistent încă nu permite o altă interpretare.

Cei care iau în serios autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să fie conştienţi că poate niciun alt subiect nu reprezintă o ameninţare mai mare pentru locul Scripturii în lumea noastră de astăzi. Dacă lumea (şi prea adesea, chiar Biserica) poate fi convinsă că putem ignora ceea ce învaţă Biblia despre homosexualitate, atunci orice altă învăţătură a Scripturii poate fi explicată raţional. Respingerea învăţăturilor ei înseamnă că încrederea în Biblie, ca şi Cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, va fi serios erodată.

Din nefericire, creştinii nu şi-au făcut timp să se pregătească pentru apărarea adevărului pe care îl cred. Poate că suntem familiari cu pasajele relevante, dar simpla citare a acelor pasaje nu le va fi de niciun ajutor celor care şi-au făcut timp să înţeleagă argumentele pro-homosexualitate.

Argumentele lor se vor baza, de obicei, pe una dintre următoarele abordări ale Bibliei:

  1. Referinţele la homosexualitate sunt doar relicve ale culturii dintr-un anumit timp şi loc. În general, acest argument nu neagă ce spune Biblia; el face doar trimitere la o anumită epocă de ignoranţă şi prejudecată.
  2. Cuvintele folosite pentru homosexualitate au fost înţelese şi/sau interpretate greşit. Cuvintele respective nu se referă la homosexualitate aşa cum o cunoaştem noi astăzi.
  3. Cei care au scris pasajele relevante ale Scripturii nu au avut o cunoaştere sau o înţelegere despre relaţiile homosexuale dedicate. Prin urmare, pasajele respective se referă numai la actele homosexuale specifice, şi nu la homosexualitate în ansamblu.
  4. Isus nu a spus niciun cuvânt despre homosexualitate.

Aceste argumente nu ţin seama, în mod convenabil, de mai mulţi factori cheie. Pasajele care vorbesc împotriva homosexualităţii au fost scrise într-o perioadă de mai multe sute de ani. Ele au început în sălbăticia Iudeii şi au continuat în oraşele cosmopolitane ale Greciei şi Romei. Versetele respective includeau naţiunea lui Israel, care se baza pe Dumnezeu, ca şi oraşele multiculturale şi saturate de idoli ale Noului Testament. Dumnezeu a intenţionat, în mod clar, să cheme culturile să se conformeze Cuvântului Său.

Argumentul cu privire la definiţiile cuvântului, pur şi simplu, nu rezistă la o examinare ştiinţifică serioasă. În mod ironic, activiştii homosexuali susţin frecvent punctul de vedere că cei care cred ce spune Biblia sunt vinovaţi de falsificarea învăţăturilor. Cu toate acestea, cele două Testamente, ca şi Septuaginta, vorbesc la fel pe această temă. Aplicarea consecventă a principiilor exegetice acceptate nu lasă aici nicio zonă gri. Aceste principii nu îngăduie nici să facă deosebire între diferite tipuri de acte homosexuale.

Unul dintre cele mai frecvent repetate citate, auzit la talk-show-uri, în scrisori către editori şi în discuţii generale, este că Isus nu a menţionat niciodată homosexualitatea. Totuşi, Ioan afirmă că Isus a spus multe lucruri care nu s-au fost scris. (Ioan 21:25) Pe lângă aceasta, Isus a arătat clar că El considera că scrierile Vechiului Testament se bucură de autoritate şi sunt demne de încredere. Faptul că nimic din ceea ce a spus El despre homosexualitate nu este scris, ar indica, în modul cel mai rezonabil, că El nu a văzut niciun motiv să adauge sau să schimbe ceea ce era deja scris. Isus nu a menţionat nici pedofilia, bătaia soţiei sau abuzul de droguri. Chiar şi într-o lume postmodernă, ar fi dificil de argumentat că nu era interesat de asemenea probleme.

Biblia este, de asemenea, foarte clară că orice fel de relaţie sexuală şi că toate relaţiile sexuale în afara căsătoriei sunt interzise. Este la fel de clar că o căsătorie trebuie să fie între un bărbat şi o femeie.

Mai este un argument căruia nu m-am adresat. În toate pasajele legate de homosexualitate, familie şi sexualitate în general, nu se găseşte nici măcar un pasaj care să ofere, în vreun fel, o bază legitimă homosexualităţii sau care să vorbească pozitiv despre homosexualitate.

În timp ce Biblia este suficient de clară cu privire la păcatul homosexualităţii, ea este, de asemenea, clară cu privire la promisiunea de a birui acest păcat, ca şi pe celelalte. (1 Corinteni 6:11) Mesajul Bibliei este un mesaj al speranţei bazate pe dragostea lui Dumnezeu. El ne iubeşte pe fiecare exact aşa cum suntem, dar ne iubeşte prea mult ca să ne lase aşa cum suntem.

Pentru o examinare mai amănunţită a pasajelor relevante (Geneza 19, Levitic 18:22, 20:13, Romani 1:22-29, 1 Corinteni 6:9, 1 Timotei 1:10, Iuda 1:7), a se vedea:

Homosexuality and the Bible de Dr. Albert Mohler (Southern Baptist Theological Seminary a publicat această broşură);

Desires in Conflict de Joe Dallas;

Homosexuality and the Bible: Two Views de profesorii Dan O. Via şi Robert A. J. Gagnon;

Fact Sheet, pe site-ul www.lifeway.com.

[Bob Stith, What does the Bible say about homosexuality? Copyright © Bob Stith. Tradus şi publicat cu permisiune. Bob este Director al bordului Living Hope Ministries, o misiune din Dallas, Fort Worth şi a fost pastor la biserica Carroll Baptist Church din Southlake, Texas. Este licenţiat la Universitatea Samford şi are un masterat la Southwestern Baptist Theological Seminary din Fort Worth, Texas. A scris mai multe articole pe tema homosexualitatea şi Biserica. Bob şi soţia lui, Del, locuiesc în Southlake, Texas.]

Pentru o înregistrare video cu Bob Stith, clic aici.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *