Ce spune Biblia despre homosexualitate? Poate Dumnezeu să schimbe un un om care păcătuieşte sexual dacă se pocăieşte? În ce măsură?

Ce spune Biblia despre homosexualitate?

Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, Biblia arată cu claritate că un comportament homosexual este păcătos. Versetele 1 Corinteni 6:9-11 şi Levitic 18:22 sunt printre numeroasele versete care confirmă păcătoşenia homosexualităţii. Biblia confirmă, de asemenea, cerinţa heterosexuală pentru căsătorie în Geneza, cerinţă repetată de Isus în Matei 19:4-6.

Poate Dumnezeu să schimbe un păcătos sexual care se pocăieşte? În ce măsură?

Da, Dumnezeu poate să schimbe un păcătos care se pocăieşte. 1 Corinteni 6:9-11 identifică mai multe comportamente păcătoase în care membrii bisericii din Corint se implicaseră anterior mântuirii lor. În versetul 11 citim: „Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” Ceea ce arată că există o schimbare interioară, spirituală în inima credinciosului, care transformă dorinţele şi comportamentele sale. Dreptatea atribuită este declararea dreptăţii cuiva prin credinţa sa în lucrarea desăvârşită a lui Isus Cristos, prin moartea Lui pe cruce şi învierea Lui. Dreptatea atribuită este schimbarea interioară a inimii, împlinită prin procesul de sfinţire, în care dorinţele şi natura omului sunt transformate în cele care reflectă lucrarea Duhului Sfânt în inima credinciosului.

Creştinii sunt chemaţi să ducă o viaţă sfântă şi curată; totuşi, este posibil ca un creştin să se întoarcă la un păcat la care renunţase anterior. Dacă se întâmplă aceasta, Dumnezeu îl cheamă la pocăinţă, îi cere să mărturisească şi să renunţe la păcat şi să continue să înainteze către scopul de a deveni mai mult asemenea lui Cristos. Faptul că un bărbat sau o femeie s-au întors la păcatul homosexualităţii, chiar şi ca un eşec moral care a avut loc o singură dată, nu este o indicaţie că el sau ea sunt încă homosexuali. Ci este o indicaţie a unei nevoi continue de pocăinţă, răscumpărare şi vindecare în inima lor.

Realitatea este că vom continua să avem ispite faţă de numeroase păcate în diferite grade. Isus Cristos a trăit o viaţă desăvârşită, dar tot a fost ispitit de păcat. Cu cât mai mult noi, care ne-am antrenat inima, mintea şi corpul ca să se implice în păcat, vom avea ispite pentru a ne întoarce la păcatele în faţa cărora am cedat în trecut. Fiind credincioşi, identitatea noastră este în Cristos, şi nu în dorinţele noastre păcătoase. Este un act mare al credinţei, ascultării şi dragostei să rezişti ispitelor păcătoase remanente şi să trăieşti în ascultare de Cristos.

Dacă ai o întrebare despre sexualitatea biblică pe care ţi-ar plăcea să o adăugăm la această secţiune, contactează-ne la info@recmin.org. Nu-ţi putem garanta că vom răspunde la întrebarea ta şi că o vom posta pe site, dar ne vom da toată silinţa.

[Questions. Copyright © 2013 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *