Archive for Cărţi

Biblioteca Agape a primit cărţi despre homosexualitate de la Contra Curentului

Am primit cărţi de la „Contra Curentului”

de David Reguş

Posted on 8 aprilie 2015

carti Agape 1Am primit cărţi care se adresează celor care doresc să depăşească comportamentul sexual deviant. Homosexualitatea nu este o problemă nouă. Nouă este considerarea ei ca normalitate şi impunerea ei prin schimbarea cadrului legislativ existent.

Toţi cei care se confruntă cu astfel de probleme au nevoie de asistenţă de specialitate şi de o abordare corespunzătoare. O astfel de abordare se deprinde în timp, prin consultarea unor materiale potrivite. „Contra Curentului” are expertiza dovedită deja de rezultate notabile în ceea ce priveşte abordarea acestei problematici, despre care se vorbeşte prea puţin cum trebuie şi prea mult cum nu trebuie. Cei de la organizaţia „Contra carti Agape 2Curentului” nu doar vorbesc, ci acţionează. Diseminarea informaţiei este un mijloc prin intermediul căruia se poate stopa acest curent, care distruge demnitatea umană prin atentatul direct asupra identităţii de gen.

Cărţile sunt disponibile la Biblioteca Agape din Suceava.

Sursa: www.suceavaevanghelica.wordpress.com

Cărți despre homosexualitate

coperta vol I, Schimbare de directieSchimbare de direcţie. O perspectivă creştină despre homosexualitate (Vol. I + II)

De Teofil Gavril (editor)

Editura Carmel Print, Arad, 2015

Nr. pagini: 922 (ambele volume)

Preţ: 30,00 lei

Comenzi online: Kerigma, CLC, Gramma, Scriptum, Maranatha, Candela

Descarcă în format PDF aici!

„Cartea Schimbare de direcţie este cu siguranţă unul dintre demersurile editoriale autohtone de anvergură care merită nu doar menţionate, ci lecturate şi chiar studiate de un public extrem de divers – de la persoane care se confruntă în mod direct cu tendinţe, atracţii şi comportamente nonheterosexuale, la persoane care au în mediul lor astfel de prieteni, cunoştinţe, membri ai familiei, şi până la specialişti cu diverse formări şi preocupări profesionale – preoţi, pastori, lideri ai diferitelor biserici şi grupuri sociale, terapeuţi, psihologi, sociologi sau medici.” – Emanuel Adrian Sârbu, lector universitar, doctor în teologie, doctorand în sociologie şi fondator al Asociaţiei de Suicidologie

coperta vol 2Schimbare de direcţie poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au nicio speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit, schimbând direcţia; îi poate motiva să fie mai deschişi, adresându-se şi celor ce doresc să-i ajute. Cartea poate fi un instrument util în mâna celor ce se confruntă cu astfel de probleme şi a celor ce lucrează cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă pentru o mai mare implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica creştină, în speţă bisericile evanghelice, sunt provocate să acorde o mai mare importanţă acestui domeniu, implicându-se în mod activ, oferind suport şi remediu pentru homosexuali.” – Vasile Leş, psiholog şi psihoterapeut

„Cei cu orientare homosexuală se găsesc în faţa unei duble probleme: pe de o parte, respingerea din partea bisericii şi societăţii, iar pe de altă parte, mari frământări interioare. Cartea de faţă, Schimbare de direcţie, constituie o speranţă pentru cei care se confruntă cu problema homosexualităţii – ideea că transformarea este posibilă. Materialul este, de asemenea, relevant pentru consilierii şi psihoterapeuţii creştini.” – Petru Mihenţ, pastor şi membru al Asociaţiei Psihoterapeuţilor din România

Contra Curentului. Mărturii despre homosexualitate

De Teofil Gavril (editor)

Editura Carmel Print, Arad, 2010

Nr. pagini: 200

Preţ: 11,00 lei

Comenzi: Kerigma, Societatea Biblică din România

Descarcă în format PDF aici!

La un procent estimat de 2,5% din populaţie, în prezent există în lume 155 de milioane de homosexuali, dintre care 18 milioane în Europa. Mulţi dintre aceştia îşi duc viaţa în tăcere, temându-se că dacă se află despre orientarea lor sexuală se vor confrunta cu respingerea celor din jur. Pe aceşti homosexuali tăcuţi, paginile lucioase ale revistelor mondene, care prezintă homosexualitatea ca pe un lucru cool sau trendy, îi ajută prea puţin. Cei care se destăinuiesc în această carte prezintă o altă faţă a homosexualităţii. Unii homosexuali suferă, luptă din răsputeri împotriva atracţiilor faţă de acelaşi sex şi doresc să se schimbe. Mulţi dintre aceştia fac parte din mediul evanghelic. Există homosexuali care cred în Dumnezeu şi Îl văd ca pe singura lor salvare, dar, pe lângă credinţă, au nevoie de cineva care să îi asculte. Au nevoie de ajutorul nostru! – Contra Curentului

(coperta) Contra Curentului, editia IIContra Curentului. Homosexualitatea prin ochii lor

De Teofil Gavril (editor)

Editura Carmel Print, Arad, 2015

Nr. pagini: 276

Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. Carte electronică

Descarcă în format PDF aici!

Vă scriu aceste rânduri cu ochii plini de lacrimi. Eu aşa sunt destinat, să trăiesc o viaţă de chin. Nu am pe nimeni, pentru că tuturor le este ruşine de mine, colegii îşi bat joc într-una de mine, mă fac să sufăr enorm. Simt o foarte mare singurătate, nu mai rezist. De ce vrea Dumnezeu asta? Cu ce sunt eu de vină? Nu ştiu dacă mai are rost să trăiesc, nu are niciun sens. Dumnezeu mă poate ajuta, dar eu simt că nu mai pot, că mă sfârşesc. Oare voi avea clipe de bucurii în viaţă? Nu prea cred. Oare o să mă mai simt singur? – Ruben

Adevărul despre căsătoria între persoane de acelaşi sex

De: Erwin W. Lutzer

Editura Casa Cărţii, Oradea, 2007

Nr. pagini: 138

Preţ: 11,00 lei

Comenzi online: Kerigma, Gramma

Cum ar trebui să răspundă biserica astăzi la problema căsătoriei între persoane de acelaşi sex? Cu furie? Cu dragoste? Cu adevărul Scripturii? Această carte constituie un punct de plecare pentru înţelegerea tuturor aspectelor acestei chestiuni.

Cântecul homosexualilor

De Viorel Iuga

Editura Ramira, Arad, 2014

Nr. pagini: 35

Comenzi: viugaoriunde@yahoo.com

„Vă mărturisesc din capul locului că prin mesajul de faţă îmi propun câteva obiective. Fără a stabili o ordine obligatorie şi fără a decide care aspect este mai important, îmi propun să îi protejez pe cei agresaţi, să îi ajut pe cei prinşi în cursa păcatului să se elibereze, să îi atenţionez pe cei dezinteresaţi şi să ofer tuturor creştinilor o variantă de trăire demnă în lumea aceasta păcătoasă.” (Autorul)

Fața nevăzută a homosexualitățiiFața nevăzută a homosexualității

De Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău

Editura Christiana, Bucureşti, 2014

Nr. pagini: 280

Preţ: 12,00 lei

Comenzi online: Libris, Librăria Ortodoxă, Librăria Agaton

O excepțională monografie a fenomenului homosexualității și a mișcărilor pro-homosexualitate din ultimele patru decenii, cartea Fața nevăzută a homosexualității, printr-o minuțioasă documentare, scoate la iveală adevăruri științifice care aruncă în aer întregul edificiu ideologic pe care se sprijină propaganda homosexualității astăzi. Lucrarea reprezintă una dintre cele mai importante mărturii ale iubirii față de om, față de omul aflat într-o cumpănă a vieții, față de omul care a fost sedus sau a alunecat pe căile homosexualității. Credem că numai adevărul poate să-i ajute pe cei căzuți în această cursă să depășească uriașa suferință pe care le-o provoacă stilul de viață homosexual la care s-au lăsat atrași. Iar acest adevăr le vine în întâmpinare astăzi, mulțumită efortului excepțional al celor doi autori, Virgiliu Gheorghe și Andrei Dîrlău.

Homosexualitatea. O abordare ortodoxăHomosexualitatea. O abordare ortodoxă

De Thomas Hopko

Editura Theosis, Oradea, 2009

Nr. pagini: 156

Preţ: 8,00 lei

Comenzi: Librăria Sophia, Theosis

Descarcă un extras aici!

O ideologie nu poate fi înfrântă prin replicile agresive ale unei alte ideologii. Ortodoxia propune o viaţă trăită sub binecuvântarea Duhului, iar nu un sistem închis de reglementări punitive. Din această perspectivă, preotul Thomas Hopko oferă publicului larg – îndeosebi educatorilor, psihoterapeuților, medicilor, preoţilor şi duhovnicilor – un evantai teologic de reflecții profunde şi echilibrate pe o tema delicată. Departe de-a minimaliza impactul profund vătămător al pansexualismului şi al dezordinii morale din civilizația occidentală post-creştină, autorul ne reaminteşte criteriile agapice ale adevăratei îndreptări a omului, coram Deo. În acest fel, preotul Thomas Hopko subscrie integrat cuvintelor Sf. Pavel. „Ați fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire” (Galateni 5.13).

Homosexualitatea: Rostirea adevărului în dragoste

De Edward T. Welch

Editura Scriptum, Oradea, 2014

Nr. pagini: 35

Preţ: 8,00 lei

Editura Scriptum, Oradea, 2014

Comenzi online: Scriptum, Kerigma, Gramma

Homosexualitatea este chestiunea aprins dezbătută a zilelor noastre, spune Edward T. Welch în această broşură. De aceea, biserica va avea de luptat împotriva homosexualităţii, chiar mai mult decât împotriva avortului, de-a lungul acestei întregi generaţii, determinându-ne să ascultăm, să studiem şi să avem un punct de vedere bine formulat şi cumpănit.

Cum să răspundem provocărilor ridicate de homosexualii care pretind că Biblia nu interzice relaţiile homosexuale angajate într-un legământ? Sau că ştiinţa dovedeşte că homosexualitatea este o chestiune genetică, şi nu un mod de viaţă ales de cineva?

Welch aduce în dezbatere mai multe aspecte biblice şi biologice care vizează homosexualitatea. Şi, la fel de important, ne invită să ne analizăm propria noastră atitudine, pentru a aborda aceste situaţii cu sinceritate, compasiune şi în mod convingător.

Iubirea din oglindă. Despre sex și identitate

De Tatiana Niculescu (coord.)

Editura Humanitas, București, 2017

Nr. pagini: 224

Preţ: 39,00 lei

Comenzi online: Humanitas, Libris

Citește un extras aici!

„Ideea acestei cărți a pornit de la un dialog epistolar între doi scriitori: Andrei Pleșu și George Bălan. Apărându-și fiecare felul lui de a fi, ei pledează ori pentru iubirea dintre bărbat și femeie, care încheagă cupluri heterosexuale și familii, ori pentru iubirea între parteneri de același sex, care cer drepturi civile și religioase. În jurul acestui nucleu am adunat păreri pro și contra, abordări istorice, hermeneutici literare, amintiri, ilustrări biblice, mărturii personale, deslușiri legislative. Iubirea din oglindă este, până la urmă, o poveste despre cum se construiește o identitate din cine credem că suntem, din imaginea celorlalți despre noi, din lecturile noastre, din iubiri și fantasme, din fricile și din instinctele care pândesc în noi. Această carte se adresează deopotrivă heterosexualilor și homosexualilor, nouă, tuturor, căci fiecare în felul nostru jinduim să iubim și să fim iubiți.“ (Tatiana Niculescu)

Redefinirea căsătoriei: argumente pentru prudență

De Julian Rivers

Centrul de Educație Creștină și Cultură Contemporană Areopagus, Timișoara, 2016

Nr. pagini: 29

Descarcă în format PDF aici!

„Propunerea guvernului [britanic, n. tr.] de a introduce căsătoria între persoane de același sex pare să aibă la bază motive legate de egalitate, stabilitate și conveniență. Însă la o analiză mai amănunțită, aceste motive sunt incomplete, speculative și neconvingătoare. Conform definiției actuale, căsătoria asigură valoare egală bărbaților și femeilor, promovând totodată bunăstarea copiilor. În schimb, noua definiție a căsătoriei va pune negreșit la îndoială exclusivitatea, permanența și chiar natura sa sexuală. O astfel de redefinire a căsătoriei este un preț prea mare pentru o propunere care nu împlinește nicio nevoie legală practică.” (Autorul)

Un gram de prevenireUn gram de prevenire. Prevenirea condiţiei homosexuale în viaţa tinerilor

De Don Schmierer

Editura Noua Speranţă, Timişoara, 2007

Nr. pagini: 272

Preţ: 20,00 lei

Comenzi online: Kerigma, Gramma

În lumea noastră complicată, părinţii, tinerii şi liderii de tineret se confruntă frecvent cu subiectul homosexualităţii şi pentru cei mai mulţi oameni există mai multe întrebări decât răspunsuri. Autorul şi consilierul Don Schmierer oferă o perspectivă echilibrată a acestei probleme complexe, discutând variatele ei aspecte fizice, emoţionale şi spirituale, cu înţelepciune şi compasiune.

Bolile homosexualilor - un documentar medical la ziBolile homosexualilor. Un documentar medical la zi

De Genoveva Tudor (traducător)

Nr. pagini: 142

Editura Christiana, Bucureşti, 2005

Epuizată

Descarcă în format PDF la homosexualitate.ro, provitabucuresti.ro!

Shigelioza – infecţie cu transmitere sexuală la homosexuali

„Din 29 de persoane ce au răspuns testului, 24 de persoane s-au identificat ca fiind homosexuale, 17 dintre acestea având contacte sexuale cu potenţial de risc mare.”

„Un grup de 10 pacienţi bărbaţi homosexuali au fost infectaţi cu Shigella sonnei.”

„Aproape toţi homosexualii au raportat contact sexual oral-anal în săptămâna care a precedat starea lor de rău.”

„Diseminarea prelungită şi/sau asimptomatică a Shigellei în perioada de convalescenţă poate contribui la creşterea riscului de transmitere în timpul practicilor sexuale oral-anale.”

Ce spune Biblia despre homosexualitate (coperta)Ce spune Biblia despre homosexualitate

De Vasile Filat

Chişinău, 2012

Nr. pagini: 64

Preţ: 6,00 lei (20,00 lei cu transport poştal din Republica Moldova)

Comenzi online: moldovacrestina.md, bestseller.md

Descarcă un extras în format PDF aici!

Vasile Filat este predicator al Evangheliei şi slujeşte în calitate de pastor al Bisericii „Buna-Vestire” din Chişinău, Republica Moldova. În aprilie 2007 a lansat site-ul moldovacrestina.md, unde răspunde zilnic la întrebările oamenilor care caută să cunoască mai multe despre Dumnezeu şi cum pot avea o relaţie adevărată cu El. „Rugăciunea mea mai este ca bărbaţii şi femeile care au fost prinşi în patima homosexualităţii, în urma citirii acestei cărţi să afle adevărul şi să capete eliberare prin credinţă în Domnul Isus Hristos pentru moştenirea vieţii veşnice.” (Autorul)

Homosexualitatea, tragedie a căderii omului

De Tiberiu Emeric Pop

Editura Agape, Făgăraş, 2001

Nr. pagini: 79

Epuizată

Descarcă în format PDF aici!

„În lucrarea de faţă ne propunem să abordăm un aspect particular al sexualităţii umane, şi anume homosexualitatea. Această deviaţie sexuală numită de unii boală, de alţii păcat, numită de unii mod de viaţă natural şi de alţii perversiune sexuală, este o consecinţă directă a căderii omului în păcat…” (Autorul)

Teologia sexualitatiiHeterosexualitatea şi Homosexualitatea din perspectivă creştină

De Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard

Editura Christiana, Bucuresti, 2004

Nr. pagini: 120

Epuizată

Citește un extras aici!

„Promovarea şi eventuala legalizare a homosexualităţii în societatea de astăzi pune o adevărată problemă inimii noastre de cetăţeni creştini. Duhul Sfânt ne cere să găsim atitudinea evanghelică în faţa acestui fapt, o atitudine inspirată mai degrabă de Cuvântul lui Dumnezeu şi de tradiţia ecclesială decât de reacţii epidermice sau de o anume morală socială.” (Autorul)

Bătălia contra SIDA

De Dr. Patrick Dixon

Editura Carmel Print, Arad, 2015

Nr. pagini: 270

Preţ: 7,50 lei

Comenzi: CLC

În ciuda eforturilor uriaşe, virusul HIV încă se răspândeşte cu rapiditate, lăsând deja în urma sa 15 milioane de orfani din cauza SIDA, 27 milioane de morţi, peste 35 de milioane de oameni care trăiesc cu HIV şi provocând infectarea anuală a circa 2,7 milioane de persoane. SIDA cauzează tragedie, sărăcie, suferinţă şi durere, distrugând familii, nenorocind comunităţi şi provocând pagube economice naţiunilor. Cu toate acestea, majoritatea infecţiilor pot fi prevenite, iar tratamentele se îmbunătăţesc. În această carte se vorbeşte despre felul cum poţi acţiona acum, pe baza unei experienţe de 22 de ani de acţiune eficientă în legătură cu SIDA în multe părţi ale globului.

Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender

De Gabriele Kuby

Editura Sapientia, Iaşi, 2014

Nr. pagini: 61

Preţ: 10,00 lei

Comenzi online: Libraria Sapientia

„Prin cartea Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender, Gabriele Kuby doreşte să ne pună în faţă, pentru a le cunoaşte şi pentru a reacţiona, strategiile şi scopurile urmărite de cea mai nouă ideologie, cunoscută sub numele de gender. Aderând la acest curent «gender», omul îşi contrazice natura. Cartea scrisă de Gabriele Kuby tratează succint teme ca «Bucuria părintească», «Familia este viitor», «Familia: copilul vitreg al mass-media», «Familia: copilul vitreg al statului», «Ce obiective educaţionale are statul», «Homosexualitatea în învăţământ» etc.” – Ştefan Tamaş

Gender. O ideologie nouă distruge familia

De Gabriele Kuby

Editura Sapientia, Iaşi, 2014

Nr. pagini: 35

Preţ: 10,00 lei

Comenzi online: Libraria Sapientia

„Neliniştea interioară duce la diverse forme de refuz a realităţii. Una dintre acestea e lupta împotriva naturii, pe care o promovează şi «ideologia gender”. Realitatea dată de natură, ce diferenţiază cele două sexe, urmează a fi înlocuită cu aşa-numitul „sex neutru”. Din «bărbat» şi «femeie» urmează a rezulta o sterilă uniformitate de sex. Ceea ce se urmăreşte în definitiv este să se uniformizeze diferenţa antropologică fundamentală între bărbat şi femeie. Pentru a cunoaşte mai bine această ideologie şi pentru a şti să ne ferim pe noi şi pe alţii de devierile sale, această carte este bine-venită în spaţiul cultural românesc.” – Ştefan Tamaş

Revoluţia globală a sexualităţii

De Gabriele Kuby

Editura Sapientia, Iaşi, 2014

Nr. pagini: 484

Preţ: 45,00 lei

Comenzi online: Libraria Sapientia

„Lucrarea, având un stil sobru, precis, concis, se prezintă ca un obiect de iluminare cât priveşte întreaga chestiune a revoluţiei sexuale globale. Gabriele Kuby descrie această revoluţie ca fiind un mod prin care se ajunge la distrugerea sistemelor de valori ale tuturor culturilor şi religiilor. De asemenea, opera autoarei germane examinează, printre altele, poziţia creştină faţă de homosexualitate şi relaţia Bisericilor cu pretenţiile revoluţiei; apoi, prin exemple concrete, demonstrează că revoluţia sexuală decurge politic ca un atac asupra libertăţilor fundamentale democratice şi care este îndreptat îndeosebi împotriva creştinilor. Toate acestea conduc, în ultimul capitol, la chestiunea de interes a cărţii: avertizarea asupra unui nou totalitarism, care «distruge libertatea în numele libertăţii».” – Laurenţiu Turbuc

Alegeri

Preţ: 5.00 leiAlegeri - cd

Comenzi online: TPV

Un CD care prezintă mărturiile tulburătoare ale unor oameni care trăiesc cu HIV/SIDA, printre care şi un fost homosexual.

Pentru alte resurse despre homosexualitate pe care le poți descărca gratuit, clic aici.

Resurse despre homosexualitate

Pentru a downloada, clic pe link. Pentru a downloada gratuit resursele de pe scribd.com, fă-ți cont pe acel site.

Bolile homosexualilor de Genoveva Tudor (traducător), Editura Christiana, Bucureşti, 2005

Contra Curentului, de Teofil Gavril (editor), Editura Carmel Print, Arad, 2010

Homosexualitatea. O abordare ortodoxă de Thomas Hopko

Homosexualitatea, tragedie a căderii omului de Tiberiu Emeric Pop, Editura Agape, Făgăraş, 2001

Îndrumarul medical şi creştin al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita de Christa Todea-Gross, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca 2008, pag. 284-361

Biserica, teologia şi homosexualitatea (contracurentului.com)

Bărbaţi care au părăsit homosexualitatea (contracurentului.com)

Bărbaţi care se luptă cu homosexualitatea (contracurentului.com)

Homosexualitatea (contracurentului.com)

Homosexualitatea, prietenii si familia (contracurentului.com)

Homosexualitatea şi schimbarea (contracurentului.com)

Întrebări despre homosexualitate (contracurentului.com)

Pastori care au părăsit homosexualitatea (contracurentului.com)

Homosexualitatea (homosexualitate.ro)

Homosexualitatea şi societatea (homosexualitate.ro)

Întrebări despre homosexualitate (homosexualitate.ro)

Mărturii ale unor foşti homosexuali (homosexualitate.ro)

Homosexualitatea – păcat sau virtute?

Manifestul homosexualilor: acum și în Moldova

Răscumpărarea curcubeului (moldovacrestina.md)

Când homosexualitatea ucide

Resurse despre homosexualitate în limba engleză

Born that Way? by Neil E. Whitehead

My Genes Made Me Do It by Neil and Briar Whitehead, New Zealand, 2013

Diary of an Ex-Gay by Jake Taylor, Parents and Friends of Ex-Gays & Gays (PFOX), 2008

God & Sexuality by Ray Comfort, Living Waters Publications, 2015

Homosexual Behaviour & Pedophilia by Frank V. York and Robert H. Knight

Homosexual Relations and the Bible

Homosexuality. Biblical Interpretation and Moral Discernment by Williard M. Swartley, Herald Press, 2003

Homosexuality in America: Exposing the Myths by Richard G. Howe by Richard G. Howe, The American Family Association, 1994

Identifying a Homosexual by Larry Houston (ex-gay)

Inventing the Homosexual by Larry Houston (ex-gay)

Marriage à la mode. Answering the Advocates of Gay Marriage by Katherine K. Young and Paul Nathanson, 2003

No basis: What the studies don’t tell us about same-sex parenting by Robert Lerner, Ph.D., and Althea K. Nagai, Ph.D., Marriage Law Project, Washington, D.C., January 2011

Pastors Who Sexually Abused Children

Redeeming the Rainbow: A Christian Response to the “Gay” Agenda by Dr. Scott Lively, Veritas Aeterna Pres, Springfield M, 2009

Redeeming the Rainbow larger file with higher res graphics by Dr. Scott Lively

Redeeming the Rainbow smaller file w/o graphics for e-mail by Dr. Scott Lively

Review Of Research On Homosexual Parenting, Adoption, And Foster Parenting

Science and Sexuality by Neil E. Whitehead, Ph.D., New Zealand, 1995

Supporting Reversal, No. 10-16696, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Kristin Perry, et al., Plaintiffs-Appellees, v. Arnold Schwarzenegger, et al. Defendants, and Dennis Hollingsworth, et al., Defendant-Intervenors-Appellants

Touching A Dead Man by D. L. Forster, 2002

Transsexualism and the Binary Divide: Determining Sex Using Objective Rather Than Subjective Criteria by Mathew D. Staver, The Berkeley Electronic Press, 2006

Victim to Victor by Dennis Jernigan, Shepherd’s Heart Music, Inc., 2007

Desert Stream Ministries –  Articles About Homosexuality

Family Research Institute – Articles about Homosexuality and Pedophilia

Larry Houston from Banap.net –  Testimony and Articles About Homosexuality (1)

Larry Houston from Banap.net –  Testimony and Articles About Homosexuality (2)

New Creation Ministries – Ex-gay Testimonies About Homosexuality

New Hope Ministries – Articles About Homosexuality

OneByOne – Testimonies About Homosexuality

Reconciliation Ministries – Articles About Homosexuality

Restoring Wholeness – Articles About Homosexuality

Resursele prezentate mai jos pot fi comandate de la magazinele virtuale de pe internet, precum Amazon.com şi de la organizaţii precum Christian Book Distributors sau Focus on the Family.

Schimbare de direcţie

de Vasile Leș

Vasile Leș

Vasile Leș

Într-o lume atât de frământată şi o societate atât de divizată, în care stresul şi zbuciumul sufletesc ating culmi nebănuite şi neştiute decât în mod individual, de fiecare fiinţă umană, într-o lume în care tot mai mulţi sunt debusolaţi, fără nicio direcţie, asemănându-se cu o corabie împinsă încoace şi încolo, în funcţie de anturaj, conjunctură de moment etc., într-o lume în care tot mai mulţi au o direcţie greşită, purtând în sufletul lor poveri imense, cu un impact devastator pentru ei, fără să ştie că există o speranţă, a apărut cartea Schimbare de direcţie.

Ea poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au nicio speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit schimbând direcţia, îi poate motiva să fie mai deschişi, adresându-se şi celor ce doresc să-i ajute. Cartea poate fi un instrument util în mâna celor ce se confruntă cu astfel de probleme şi a celor ce lucrează cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă pentru o mai mare implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica creştină, în speţă bisericile evanghelice, sunt provocate să acorde o mai mare importanţă acestui domeniu, implicându-se în mod activ, oferind suport şi remediu pentru homosexuali.

Nu poţi să fii indiferent când sufletul aproapelui tău este zdrobit şi să mergi ca preotul sau levitul mai departe, ignorând sau acuzând, astupându-ţi urechile sau întorcându‑ţi capul, nu poţi să nu auzi gemetele şi plânsul şi să nu vezi rănile adânci. Nu poţi înţelege imensitatea durerii decât atunci când îmbraci haina durerii. Cu ce suntem eu şi cu tine diferiţi faţă de ei? Cu nimic! Suntem în măsură noi să‑i judecăm sau să-i acuzăm? Cu siguranţă, nu. Eu am păcatele mele, tu ai păcatele tale, ei au păcatele lor. Este cineva fără păcat? Nu.

Am primit un telefon şi cel ce îmi vorbea plângea în hohote. Am înţeles că nu mai putea suporta durerea şi că era hotărât ca ziua aceea să fie ultima din viaţa lui. A închis telefonul, spunând că nu mai poate vorbi, că nu are sens şi nu are rost, că oricum pentru el totul se termină. Ai putea să fii indiferent? Cred că nu.

Deseori sunt momente în viaţă când trebuie să faci o schimbare. Poate ai apucat pe un drum greşit. Este momentul să schimbi direcţia. „Destinul tău e să învingi, Când eşti căzut să te ridici… Nu suntem aici statornici, O ţară avem şi ea e sus.” Deci schimbă direcţia către cer!

[Copyright © 2014 Vasile Leş. Extras din trilogia Schimbare de direcție. Publicat cu permisiune. Vasile Leş este licenţiat în Psihologie şi Teologie Pastorală Ecumenică la Universitatea din Bucureşti, a urmat cursurile Institutului Biblic Român, are un masterat în Managementul Organizaţiilor şi Resurselor Umane şi o formare în psihoterapie de patru ani la Institutul Român de Psihoterapie Integrativă. Este membru al Colegiului Psihologilor din România, al Institutului Român de Psihoterapie Integrativă şi al Federaţiei Române de Psihoterapie. De asemenea, este membru al Bisericii Penticostale Maranata din Baia Mare şi activează în prezent în cadrul comunităţii penticostale din Viena. Este căsătorit şi tată a doi copii. Poate fi contactat prin e-mail la adresa psihoart@yahoo.com sau telefonic la numerele 436602686130 sau 0741547161.]

Resurse despre pedofilie, transsexualitate şi intersexualitate

Contra Curentului: Vreau să mă implic!

de Tiberiu

Mă numesc Tiberiu, am douăzeci şi şase de ani, sunt căsătorit şi împreună cu soţia mea frecventez o biserică din Suceava. Îmi place enorm ceea ce faceţi şi aş dori să mă implic în proiectul vostru.

Unul dintre motivele pentru care aş vrea să iau parte la o lucrare de felul acesta este că am prieteni care se confruntă zi de zi cu drogurile, cu dependenţa de pornografie, probleme pe care Biserica – vorbesc la modul general – nici măcar nu le nominalizează, pentru că încă mai persistă ideea că astfel de situaţii sunt valabile doar în America, nu şi la noi. Faptul că în genul acesta de „spărtură” nu stă nimeni mă face să mă implic, să nu las ca Diavolul să-şi facă lucrarea într-un mod excepţional, doar pentru că unii trăiesc în ignorarea unor asemenea probleme.

Sunt încă uimit de felul cum acţionează Biserica: vorbim despre dragostea lui Dumnezeu şi iertarea păcatelor, despre har nu mai zic, concepţia despre har fiind înţeleasă complet greşit în majoritatea bisericilor, şi când apare câte unul de genul homosexual, curvar, beţiv, dependent de droguri care provine dintr-o familie evanghelică, tendinţa este să îi dăm un şut şi să îi explicăm că dacă nu se pocăieşte, va arde în fundul iadului şi o să-l bată Dumnezeu şi lucruri de genul acesta, care în loc să îi apropie pe păcătoşi, îi îndepărtează. Fapte care sunt în contradicţie cu misiunea lui Cristos, care a venit pentru păcătoşi, nu pentru sfinţi.

Cu mulţi ani în urmă, aveam alte idei despre homosexuali, cum că ar fi doar nişte homo, însă mi-am dat seama că păcatul meu este la fel ca al lor, poate de o intensitate mai mare, doar că al meu nu se vede. Dumnezeu mi-a schimbat viziunea despre homosexuali şi am înţeles să nu îi văd ca pe nişte paria, ca pe nişte ciudaţi sau ca pe nişte bolnavi, ci ca pe oameni care au nevoie, în primul rând, de iubire necondiţionată şi necerşită. Citesc acum Tulburătoarele descoperiri ale harului de Philip Yancey şi, mai bine ca niciodată, am înţeles atitudinea perfectă faţă de homosexuali: iubire necondiţionată, pe de o parte, însă condamnarea păcatului, pe de altă parte, nu condamnarea omului, nu etichetarea, nu prejudecata faţă de el, ci descoperirea păcatului care subjugă.

Să nu uităm că Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele noastre. (Romani 16:20) Be blessed!

[Copyright ©  ContraCurentului.com. Extras din cartea Contra Curentului. Tiberiu locuieşte în Suceava, este căsătorit şi tată a doi copii.].

1 2 3