Archive for Cărţi

Schimbare de direcție: Cuvânt înainte

Cartea Schimbare de direcţie, pe care tocmai aţi deschis-o, este cu siguranţă unul dintre demersurile editoriale autohtone de anvergură, care merită nu doar menţionate, ci şi lecturate şi chiar studiate de un public extrem de divers – de la persoane care se confruntă în mod direct cu tendinţe, atracţii şi comportamente nonheterosexuale, la persoane care au în mediul lor astfel de prieteni, cunoştinţe, membri ai familiei şi până la specialişti cu diverse formări şi preocupări profesionale – preoţi, pastori, lideri ai diferitelor biserici şi grupuri sociale, terapeuţi, psihologi, sociologi sau medici.

Puţini sunt cei care şi-au imaginat, la vremea debutului timid în România al proiectului virtual www.contracurentului.com, dar şi al cărţii Contra Curentului (faţă de care prezentul demers vine ca o continuare firească, aşteptată şi necesară), faptul că această întreagă activitate, cu toate componentele sale editoriale (cele două tomuri plus site-ul), va avea dimensiunile şi potenţialul care să o recomande drept una de referinţă. Cu toate acestea, inclusiv prin lucrarea de faţă, se reuşeşte această performanţă, onorându-se astfel numeroasele ore de muncă, studii, traduceri, consiliere, dedicare şi, nu în ultimul rând, de rugăciune ale tuturor celor care, ignorând ariditatea terenului cu care aveau de-a face şi criticile pe care le-au primit deopotrivă din partea activiştilor homosexuali şi ale ultra-conservatorilor din bisericile creştine, au continuat să creadă, să nădăjduiască şi să lucreze, din dragoste pentru cei a căror schimbare o văd nu doar posibilă, ci chiar realizabilă.

În cartea Contra Curentului cititorii au putut lua contact cu poveştile impresionante ale câtorva zeci de persoane reale care încearcă să-şi înţeleagă trăirile, sentimentele, orientarea şi să-şi găsească locul într-o lume care, fie îi condamnă fără drept de apel, fie îi încurajează să trăiască într-un stil de viaţă pe care creştinismul îl consideră nebiblic, promiscuu şi periculos, cu consecinţe eterne. În cartea Schimbare de direcţie, cei care alocă timp lecturii au posibilitatea de a pătrunde într-o lume de-a dreptul fascinantă, în care specialişti – inclusiv din România, cu diverse formări teoretice – şi practicieni, îi vor călăuzi pas cu pas şi-i vor asista în procesul de înţelegere şi învăţare a mecanismelor psihologice, sociale, a proceselor care au loc, a elementelor moral-religioase, într-un cuvânt a „culiselor”, a „tainelor” unui subiect, considerat până nu demult, tabu.

Pas cu pas, filă cu filă, autorii prezintă aspecte care nu doar facilitează înţelegerea relatărilor şi zbuciumului interior al celor din rândurile cărora fac parte şi personajele din Contra Curentului (prima carte a misiunii omonime), ci oferă şi soluţii practice pentru a putea face faţă provocărilor care, în lipsa unui ajutor specializat, pot doborî cu uşurinţă, pot distruge – ca într-un joc de domino – nu doar vieţile celor în cauză, ci şi relaţii, familii, biserici, comunităţi.

Acesta este, de altfel, unul dintre principalele merite ale prezentului demers. Adăugăm şi faptul că la baza sa se află experienţa practică a echipei Contra Curentului, care desfăşoară o activitate de pionierat în ţara noastră în sfera asistenţei şi recuperării homosexualilor din România, având nu doar resursele teoretice, ci şi posibilitatea de a le testa aplicabilitatea şi eficienţa prin numeroasele contacte şi dialoguri cu beneficiarii direcţi ai proiectului. Ca atare, se poate afirma, fără doar şi poate, faptul că publicului autohton i se oferă astfel o lucrare competentă, comprehensivă şi exhaustivă, utilă tuturor categoriilor antemenţionate.

Lector univ. dr. EMANUEL ADRIAN SÂRBU

Cărţi despre teoria gender

Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender

De Gabriele Kuby

Editura Sapientia, Iaşi, 2014

Nr. pagini: 61

Preţ: 10,00 lei

Comenzi online: www.librariasapientia.ro

„Prin cartea Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender, Gabriele Kuby doreşte să ne pună în faţă, pentru a le cunoaşte şi pentru a reacţiona, strategiile şi scopurile urmărite de cea mai nouă ideologie, cunoscută sub numele de gender. Aderând la acest curent «gender», omul îşi contrazice natura. Cartea scrisă de Gabriele Kuby tratează succint teme ca «Bucuria părintească», «Familia este viitor», «Familia: copilul vitreg al mass-media», «Familia: copilul vitreg al statului», «Ce obiective educaţionale are statul», «Homosexualitatea în învăţământ» etc.” – Ştefan Tamaş

Gender. O ideologie nouă distruge familia

De Gabriele Kuby

Editura Sapientia, Iaşi, 2014

Nr. pagini: 35

Preţ: 10,00 lei

Comenzi online: www.librariasapientia.ro

„Neliniştea interioară duce la diverse forme de refuz a realităţii. Una dintre acestea e lupta împotriva naturii, pe care o promovează şi «ideologia gender”. Realitatea dată de natură, ce diferenţiază cele două sexe, urmează a fi înlocuită cu aşa-numitul „sex neutru”. Din «bărbat» şi «femeie» urmează a rezulta o sterilă uniformitate de sex. Ceea ce se urmăreşte în definitiv este să se uniformizeze diferenţa antropologică fundamentală între bărbat şi femeie. Pentru a cunoaşte mai bine această ideologie şi pentru a şti să ne ferim pe noi şi pe alţii de devierile sale, această carte este bine-venită în spaţiul cultural românesc.” – Ştefan Tamaş

Revoluţia globală a sexualităţii

De Gabriele Kuby

Editura Sapientia, Iaşi, 2014

Nr. pagini: 484

Preţ: 45,00 lei

Comenzi online: www.librariasapientia.ro

„Lucrarea, având un stil sobru, precis, concis, se prezintă ca un obiect de iluminare cât priveşte întreaga chestiune a revoluţiei sexuale globale. Gabriele Kuby descrie această revoluţie ca fiind un mod prin care se ajunge la distrugerea sistemelor de valori ale tuturor culturilor şi religiilor. De asemenea, opera autoarei germane examinează, printre altele, poziţia creştină faţă de homosexualitate şi relaţia Bisericilor cu pretenţiile revoluţiei; apoi, prin exemple concrete, demonstrează că revoluţia sexuală decurge politic ca un atac asupra libertăţilor fundamentale democratice şi care este îndreptat îndeosebi împotriva creştinilor. Toate acestea conduc, în ultimul capitol, la chestiunea de interes a cărţii: avertizarea asupra unui nou totalitarism, care «distruge libertatea în numele libertăţii».” – Laurenţiu Turbuc

Schimbare de direcție: Postfață

de Lector univ. dr. Emanuel Adrian Sârbu

Homosexualitatea este, cu siguranţă, un stil de viaţă care a născut şi va continua să işte numeroase controverse. Permanent vor fi oameni, organizaţii sau tabere mai mult sau mai puţin vocale, care vor milita fie pentru înfierare, fie pentru normalizare în sfera relaţiilor sociale şi a drepturilor civile ale acestei minorităţi sexuale.

Volumele de faţă reprezintă un bun început al oricărei bibliografii de specialitate din România, ţară aflată şi din acest punct de vedere într-o perpetuă tranziţie, însă în acelaşi timp cunoscută pentru conservatorismul şi vehemenţa cu care continuă să stigmatizeze comunitatea LGBT. Prin multitudinea de articole şi studii prezentate, prin numeroasele şi diversele perspective şi abordări, cele două tomuri ale lucrării Schimbare de direcţie au meritul de a contribui, pe de o parte, la lărgirea sferei de înţelegere a problemelor pe care le ridică şi, în acelaşi timp, le comportă acest stil de viaţă (care poate fi asumat sau reprimat), iar pe de altă parte, de a oferi răspunsuri şi modalităţi practice de a acţiona în situaţii limită, în aspecte delicate şi extrem de controversate, faţă de care comunitatea românească manifestă încă nu doar rezerve, ci un comportament oarecum tabu. Altfel spus, dacă pentru a face efectiv o alegere în cunoştinţă de cauză, un individ are nevoie de suficient de multe informaţii şi cunoştinţe, pentru a-şi construi o imagine echilibrată şi echidistantă, în România secolului XXI literatura existentă este fie extrem de conservatoare (ca să nu spunem homofobă), fie extrem de libertină şi de încurajatoare a unui stil de viaţă care, din perspectiva Bibliei şi a teologiei creştine, rămâne cel puţin controversat. Ori, în aceste condiţii, homosexualul ori lesbiana care, în ciuda opţiunilor sale sexuale, tânjeşte după Divinitate, nu are decât două opţiuni: fie alege să îşi renege propriile instincte, să le înăbuşe în pofida a tot ceea ce simte, în speranţa (de multe ori utopică, din păcate) că va fi acceptat şi reprimit în rândurile comunităţii ultraconservatoare, fie, dimpotrivă, să se arunce întru totul în vâltoarea evenimentelor, lăsându-se pradă trăirilor şi sexualităţii, pe care alege să o trăiască în forma ei nonheterosexuală. În ambele situaţii, acel individ va fi nefericit – în prima, pentru că problemele sale interioare nu vor fi rezolvate, ci doar reprimate, iar în a doua pentru că acea fărâmă din sine care strigă după Absolut, după Dumnezeu, după relaţia cu El este pur si simplu înăbuşită. Ei bine, în tot acest context, volumele de faţă constituie o bine-venită alternativă, arătând nu doar că „schimbarea este posibilă”, ci şi cum se poate realiza, efectiv, această Schimbare de direcţie, care sunt provocările, dificultăţile, dar şi ce poate fi întreprins pentru a reuşi.

Cititorul este introdus, pe rând, într-o lume despre care nu mulţi se încumetă să discute, fiindu-i prezentate principalele argumente şi teorii cu privire la cauzele homosexualităţii (naturale, genetice, experienţiale, biologice, psihologice, comportamentale, emoţionale, spirituale), efectele în diversele planuri şi sfere relaţionale, abordând inclusiv aspecte mai puţin cunoscute sau comode – de la posibilitatea ca homosexualii să fie recrutaţi, până la obiectivitatea alegerilor individuale, eficienţa sau ineficienţa terapiei şi a programelor de vindecare, dependenţa emoţională, determinismul genetic, diversele prejudecăţi contemporane, relaţiile cu părinţii şi alţi membri ai familiei, abuzuri, riscuri ale comportamentului homosexual, căsătoria între persoane de acelaşi sex, rolul Guvernului, al Bisericii etc.

Cazuistica extrem de bogată şi numeroasele sfaturi practice regăsite în diversele secţiuni ale celor două volume, ajută cititorul să depăşească limitele sferei pur teoretice, ajungând să perceapă diversele persoane cu comportament homosexual în primul rând prin prisma calităţii lor umane. Pentru că, indiferent de percepţia socială, comunitară, etică, teologică, un homosexual rămâne, în primul şi în primul rând, un om care, la fel ca şi heterosexualii, simte, iubeşte, relaţionează, suferă, ezită, poate fi rănit, deprimat, victimă a răutăţii sau neacceptării celorlalţi.

Înţelegerea mentalităţii, a dramelor şi a traumelor interioare pe care trebuie să le înfrunte persoana cu orientare nonheterosexuală, a prejudecăţilor cărora trebuie să le facă faţă zilnic, prin oferirea către publicul cititor a posibilităţii de a „încălţa papucii” oricărui sau a fiecăruia dintre cei prezentaţi în studiile de caz sau poate chiar a posibilităţii ca el însuşi să se confrunte cu o situaţie în care o persoană dragă să-i mărturisească „sunt homosexual”, contribuie, în primul rând, la încercarea de a normaliza relaţii care continuă să rămână tensionate (chiar dacă, uneori, acestea se manifestă latent, mocnit, sub masca unei acceptări teoretice ori a unui anumit grad de aşa-numită „corectitudine politică”).

Abia după ce s-a ajuns în acest punct poate fi înţeles mesajul principal şi unitar al tuturor articolelor, studiilor, editorialelor şi cazurilor prezentate – respectiv acela că este necesar mult mai mult decât a manifesta o atitudine nonviolentă faţă de homosexuali. Este imperios necesar ca aceşti oameni să aibă parte de dragostea şi de susţinerea celor dragi, a familiei, a prietenilor, a celor care se pot implica, într-o manieră profesională şi/sau duhovnicească. Desigur, nonviolenţa este utilă şi necesară, însă aceasta poate fi uneori motivată sau dublată de o indiferenţă de tipul „problema lor, treaba lor”. Ori, autorii lucrării de faţă clamează cu fermitate că soluţia nu a fost niciodată abandonarea homosexualilor sau manifestarea unei atitudini de indiferenţă faţă de aceştia, ci mai degrabă implicarea şi sprijinirea tuturor celor dispuşi să facă un cât de mic pas spre împăcarea cu Dumnezeu – începând cu susţinerea duhovnicească, apelând la „armele” bine cunoscute de milenii (rugăciunea, postul, părtăşia) şi continuând cu a fi prezent alături de ei în momente în care poate nimeni altcineva nu ar fi dispus să o facă. De altfel, este cât se poate de evident faptul că nu poţi păstra resentimente sau manifesta oroare, dispreţ ori dezgust faţă de cineva pentru care te rogi, posteşti şi cu care ai părtăşie în Cristos, fiind conştient pe deplin de faptul că Răstignitul de pe Golgota a intrat în casele vameşilor, a stat de vorbă cu femeile uşoare, a fost slujit de Maria Magdalena, l-a iertat pe Petru după ce s-a lepădat de Sine de trei ori, ba a mers până acolo încât a avut părtăşie până şi cu Iuda, deşi cunoştea prea bine tot ceea ce avea să facă acesta din urmă…

Lecturând, înţelegând, învăţând a nu mai judeca înainte de a asculta cu atenţie toate datele problemei şi toate dramele şi frământările din sufletul unui homosexual sau lesbiene, cititorului i se imprimă o atitudine cristică, duhovnicească, respectiv înţelegerea adevărului conform căruia Unul Singur este dreptul Judecător, iar noi toţi, indiferent de cât de buni sau de morali am fi în aparenţă, avem cu toţii luptele, frământările, păcatele sau căderile noastre, ştiute sau mai puţin ştiute. Ori, în aceste condiţii, a-i judeca pe ceilalţi doar pentru că, aparent, păcatele lor sunt blamate mai des de majoritate devine un nonsens, singura alternativă de bun simţ fiind, aşadar, alegerea de a călca pe urmele lui Cristos şi a le oferi o mână întinsă chiar şi celor pe care restul societăţii îi consideră vrednici de dispreţ sau irecuperabili.

Odată intrat însă pe acest drum al reabilitării, indiferent dacă din postura persoanei care necesită schimbarea sau a celei dispuse să ofere asistenţă, trebuie înţeles şi acceptat şi faptul că, deşi posibilă, transformarea nu este în niciun caz comodă, facilă sau plăcută. Ca orice schimbare, ea necesită timp, eforturi susţinute, determinare, perseverenţă şi uneori, a strânge din dinţi şi a merge „contra curentului”. Este momentul cel mai bun în care ambii (persoana care necesită ajutor şi persoana care îl oferă) pot utiliza numeroasele resurse oferite de cele două volume ale Schimbării de direcţie – de la oferirea unor paşi concreţi cu privire la cum să te rogi, cum să vorbeşti cu cineva, cum să răspundă un părinte, cum să discuţi cu cei dragi, cum îţi poţi depăşi trecutul, cum pot fi abordate căderile în păcate de natură sexuală, până la discuţii extrem de complexe despre gestionarea emoţiilor, atracţie, intimitate, relaţii, identitate, masculinitate pozitivă, puritate sexuală, identificarea factorilor declanşatori, ruperea legăturilor cu trecutul care se doreşte a fi depăşit, rolul consilierii şi al grupului de suport, modalităţi de identificare a limitelor sau a graniţelor, dincolo de care zona de siguranţă devine pusă sub semnul întrebării. Numeroasele perspective din secţiunea dedicată întrebărilor şi răspunsurilor contribuie din plin la formarea unei înţelegeri mai ample a acestei problematici, iar diversitatea de opinii are meritul ca – inclusiv în eventualitatea în care nu va exista un acord cu toate sau cu fiecare dintre punctele de vedere exprimate – să constituie un bun punct de pornire pentru un dialog sau o dezbatere constructiv(ă), indiferent dacă acestea au loc într-un cadru formal, cum ar fi, de exemplu, un curs, seminar, oră de studiu biblic sau de tineret sau, dimpotrivă, într-un cadru informal sau chiar intim (discuţii între prieteni sau lectură în intimitatea locuinţei sau într-un loc ferit de priviri indiscrete).

Dincolo de articolele notabile ale diverşilor specialişti din numeroase ţări ale lumii, dincolo de reuşita în a reuni şi contribuţiile unor specialişti locali – pastori, consilieri, psihologi, teologi, voluntari având diverse profesii şi calificări, dornici să se implice în asistarea persoanelor cu altă orientare sexuală care solicită sprijin, lucrarea are meritul de a transmite cititorului o perspectivă inedită – faptul că Biserica este provocată, ba chiar chemată de Dumnezeu să misioneze inclusiv în mijlocul homosexualilor şi al lesbienelor, al persoanelor cu alte orientări sexuale. Mai mult decât atât, Biserica şi, indirect, fiecare dintre credincioşii care alcătuiesc acest Trup al lui Cristos, sunt datori să transmită mesajul că dragostea lui Dumnezeu este disponibilă „oricărei persoane care crede”, fără nicio referire la orientarea sexuală sau la trecutul acestora. Implicit, dintr-o atitudine de ignorare, negare, indiferenţă sau, mai rău, de homofobie, Biserica este chemată să aleagă să vadă numeroasele oportunităţi de slujire, dacă nu prin implicare directă, atunci prin mijlocire sau prin alte modalităţi de sprijin indirect.

Închei cu un singur gând, care m-a însufleţit, m-a îndreptat spre Dumnezeu şi m-a ajutat să îmi păstrez privirile aţintite către El: acolo unde oricine altcineva nu a putut vedea decât nonvaloare, păcat, depravare, decădere morală, alegeri greşite, Dumnezeu este Singurul care poate şi este dispus să vadă valoarea eternă. Iar lucrul acesta s-a manifestat plenar prin faptul că Cristos a ales de bunăvoie să moară pentru noi. Pentru mine. Pentru tine. Pentru EI. Da, chiar şi pentru homosexuali. Iar dacă El a văzut în ei o valoare atât de mare încât să merite a plăti pentru răscumpărarea lor cu propria Sa viaţă, atunci noi nu putem decât să admitem că El are dreptate şi că, prin prisma dragostei Lui, privindu-i pe ceilalţi prin ochii lui Cristos, putem găsi iertare, dragoste, acceptare şi oportunităţi de slujire a celor care cred că este posibilă şi necesară o Schimbare de direcţie.

Lector univ. dr. Emanuel Adrian Sârbu

Cărți despre pornografie și masturbare

Demnitate pierdută

De Thomas Schirrmacher

Editura Scriptum, 2011

Nr. pagini: 216

Preţ: 26,00 lei

Comenzi online: www.gramma.ro

Se spune pe bună dreptate că pornografia se foloseşte de pofta ochilor ca să răscolească şi să dezlănțuiască nivelul mai profund, pofta firii pământeşti. Thomas Schirrmacher abordează această temă explozivă într-un mod obiectiv şi diferenţiat, subliniind pericolele dependenţei de pornografie, ce pot deveni compulsive, dar sugerând totodată modalităţi distincte de abordare şi rezolvare. El se pronunţă în favoarea canalizării energiei sexuale în căsătorie, o instituţie ce legalizează actul sexual şi protejează copiii născuţi ca un rezultat al acesteia.

o-clipa-de-extazO clipă de extaz

De Walter & Ingrid Trobisch

Editura Discipolul, 2011

Nr. pagini: 120

Preţ: 10,00 lei

Comenzi online: www.kerigma.ro, www.gramma.ro

Subiectul cărţii: lupta cu masturbarea, cauzele dependenţei de masturbare, drumul spre vindecare, locul sexului în viaţă. Într-un domeniu atât de controversat şi de delicat în acelaşi timp, Ingrid şi Walter Trobisch păşesc cu sensibilitate şi înţelepciune, evitând capcanele legaliste pe de o parte, şi pe cele ale raţionalizării şi justificării oricărui comportament, pe de altă parte. Prin intermediul unei corespondenţe reale cu o fată prinsă în această zbatere, cititorul simte cum cartea prinde viaţă şi realizează că nu este singur în frământările şi deznădejdea lui şi că există speranţă. Pentru toţi oamenii căzuţi în cursa înfrângerii şi disperării, fie ei bărbaţi sau femei, adolescenţi sau adulţi, cât şi pentru toţi consilierii şi părinţii creştini, această carte se va dovedi un ajutor nepreţuit.

Pornografia, maladia secolului XXIPornografia, maladia secolului XXI

De Virgiliu Gheorghe

Editura Prodomos, 2011

Nr. pagini: 246

Preţ: 12,00 lei

Comenzi online: www.libris.ro, www.kerigma.ro

Astăzi, în condiţiile în care pornografia stradală, cea din filme sau de pe internet a intoxicat deja minţile a sute de milioane de oameni, producând într-un anumit grad acea desensibilizare despre care vorbesc psihiatrii, o astfel de carte devine mai mult decât necesară. E firesc să te informezi despre cum te poţi apăra în faţa unei maladii devastatoare sau a învăţa despre cum te poţi trata înainte ca boala să te distrugă.

pornografia-si-dependenta-de-internetPornografia şi dependenţa de internet – O viaţă în minciună

De Ioan Ciobotă

Nr. pagini: 137

Editura WorldTeach, 2010

Descărcare gratuită în format audio MP3 sau scris de pe internet: www.rve-timisoara.ro

Putem scăpa de pornografie şi dependenţă de Internet? Cartea de faţă ne spune că se poate. Dar pentru aceasta trebuie să i se facă păcatului o disecţie necesară, care, deşi nu este plăcută, vine cu soluţii. Iar soluţiile au de-a face cu Dumnezeu şi cu dorinţa de a fi liber, pentru că cea mai cumplită închisoare este aceea în care te simţi… bine… – Vladimir Pustan, pastor

Pornografia: Uciderea dragonului

De David Powlison

Editura Scriptum, 2017

Nr. pagini: 20

Preţ: 8,00 lei

Comenzi online: www.kerigma.ro, www.scriptum.ro

Este cu adevărat posibil să ucizi dragonul pornografiei și al fanteziei odată ce dobândești control asupra vieții tale? În interviul de față realizat de David Powlison, vei întâlni un bărbat care a purtat aceeași luptă, dar care a ajuns să experimenteze eliberarea lui Hristos în acest domeniu al vieții lui.

Redescoperirea libertăţiiRedescoperirea libertăţii. Eliberarea de pornografie şi de masturbare

De Viorel Iuga

Nr. pagini: 87

Preţ: 7,00 lei

Epuizată

Pentru cartea în format PDF, contactaţi autorul la viugaoriunde@yahoo.com.

Datorită faptului că lumea în care trăim este obsedată sexual şi prezintă sexul într-o lumină total greşită, autorul este conştient că sunt tineri care au căzut pradă acestui flagel şi se zbat cumplit în ghearele curviei, a masturbării şi a pornografiei. În dorinţa de a-i preveni pe cei curaţi, de a-i ajuta pe cei înrobiţi şi de a-i echipa pe cei dornici să îşi ajute semenii, autorul prezintă aspectul biblic al păcatelor sexuale, posibilitatea păstrării în curăţie, dar şi eliberarea celor înşelaţi în domeniu.

secrete-xxxSecrete XXX

De Craig Gross

Editura Aqua Forte, 2008

Nr. pagini: 140

Preţ: 21,00 lei

Comenzi online: www.kerigma.ro

Secrete XXX este o carte incomodă, tăioasă, necesară. Ea aruncă o privire brutală asupra vieţilor starurilor porno, este un avertisment lucid adresat tuturor celor care cred că pornografia e cool, este un semnal de alarmă adresat unei Biserici creştine aţipite, care alege în continuare să arunce cu pietre, în loc să se confrunte cu o problemă care face ravagii tocmai în interiorul ei.

ALTE RESURSE DESPRE PORNOGRAFIE ȘI MASTURBARE

Pornografia și Biserica, 63 pag.

Pornografia și Biserica, coperta

Prica Florica, Consilierea persoanelor dependente de pornografie

Stephen Arterburn, O clipă de extaz

Thomas Schirrmacher, Demnitate pierdută

Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane (Capitolul „Eroticul”)

Virgiliu Gheorghe, Pornografia, maladia secolului XXI

Walter & Ingrid Trobisch, Lupta fiecărui băiat

Cărți despre pedofilie și abuzul sexual al copilului

O inimă rănită. Speranţă pentru adulţii victime ale abuzului sexual în copilărie

De Dan B. Allender
Editura Peregrinul
Nr. pagini: 318
Preţ: 36,00 lei
Comenzi online: kerigma.ro, scriptum.ro, gramma.ro, logos.ro

O inimă rănită abordează foarte personal, dar şi profund, această formă de abuz, ale cărei efecte sunt cele mai vătămătoare pentru suflet. Ea este personală, pentru că te poate afecta pe tine, partenerul tău de viaţă, pe o prietenă intimă sau pe o vecină ori pe o cunoştinţă apropiată de la biserică. Şi este specifică, deoarece nu se mărgineşte la o discuţie cu caracter general, nici la soluţiile pe care le-ai putea găsi în alte cărţi. Cartea această pătrunde adânc în inima rănită a cuiva apropiat ţie, dezvăluind jalea neştiută a unui suflet vătămat de abuzul sexual – dar, totodată, te ancorează în nădejdea îngropată adâncă în el de carte Cel al cărui chip luminos îl purtăm cu toţii.

Conspiraţia tăceriiConspiraţia tăcerii – un manual despre abuzul sexual, violenţă domestică şi la întâlniri

De Joseph Paluszak
Editura Alfa Omega Publishing, 2016
Nr. pagini: 173
Preţ: 25,00 lei
Comenzi online: kerigma.ro

Descarcă aici în format PDF!

Cel mai mare şoc pe care Joe l-a avut când a intrat în lucrare a fost să descopere că peste 70% din lucrarea lui unu-la-unu era să ajute victime ale abuzului. Majoritatea erau adulţi supravieţuitori ai unei molestări în copilărie. Pentru a putea face faţă mai bine problemei, a urmat un curs de patruzeci de ore de instruire la centrul local de violenţă domestică-criză în caz de viol şi a devenit consilier de intervenţie în criză de voluntar.

După ce a acceptat o poziţie de lucrător part time cu agenţia ca specialist în educaţie şi prevenire, a prezentat peste 1700 de programe la peste 47000 de oameni de toate vârstele despre abuzul sexual, prevenire şi violenţă domestică şi la întâlnire. În acest timp Dumnezeu a pus în inima lui vocea jalnică a unui copil care plângea după ajutor. Acest strigat avea să devină motivaţia principala a lui Joe.

Răspunzând la nouă chemare lui Dumnezeu în viaţa lui, Joe a demisionat de la slujba lui şi a fondat o nouă lucrare, COMPASS (Comunităţi promovând o societate mai sigură). Amestecând cu pricepere fapte dureroase cu umor, cu mărturii, muzică şi lecţii cu obiecte, atacă epidemia abuzului sexual şi violenţei domestice şi la întâlniri în cadrul societăţii şi a bisericii.

Abuzul – speranță și vindecare pentru cei abuzațiAbuzul – speranță și vindecare pentru cei abuzați

De Paul & Liz Griffin
Editura Elpis, 2010
Nr. pagini: 118
Preţ: 21,00 lei
Comenzi online: kerigma.ro, edituraelpis.ro

Mulţi creştini poartă amprenta rănilor provocate de abuzul fizic, verbal, rasial, emoţional, spiritual sau sexual. Că urmare, viaţă lor este marcată de confuzie şi de teamă că vor fi respinşi sau abuzaţi din nou. Un sentiment de vid îi face pe mulţi să trăiască, din această cauza, o viaţă fără speranţa.

Dacă eşti afectat de urmările vreunui abuz, indiferent de natură acestuia, cartea de faţă te va ajută să-ţi înţelegi propriile tipare comportamentale şi îţi va explică felul în care abuzul suferit ţi-a modificat raportarea la Dumnezeu şi la ceilalţi. Paşii practici spre obţinerea libertăţii, descrişi în carte, te vor ajută să-ţi găseşti drumul spre refacere şi vindecare, redându-ţi speranţa necesară pentru a depăşi aceste obstacole din viaţă ta.

Cartea aduce cu sine, de asemenea, aspecte profunde şi o înţelegere de mare fineţe asupra acestei problematici, atât de necesare celor implicaţi activ în lucrarea pastorală şi îi va echipa să mijlocească vindecarea plină de har şi de dragoste pe care Dumnezeu o da oamenilor răniţi şi zdrobiţi.

Abuzul sexual al copiluluiAbuzul sexual al copilului

De Maxime Hancock, Karen Burton Mains
Editura Samuel, 2004
Nr. pagini: 203
Preţ: 16,00 lei
Comenzi online: kerigma.ro, clcromania.ro, sbr.ro, gramma.ro

„Era şi timpul să apară o astfel de carte. Ea dezvăluie urmările dureroase ale păcatelor ascunse, trage un semnal de alarmă pentru biserică, oferă speranţă şi mărturii ale vindecării pentru victimele abuzului sexual.” – John White

Caracteristicile abuzului sexual al copilului
Consecinţele negative fizice şi emoţionale
Probleme comportamentale şi relaţionale
Întunecarea spiritului
Recunoaşterea trecutului
Libertatea de a ierta
Calea spre vindecare
Să-L vezi pe Dumnezeu aşa cum este
Iertarea de sine, acceptarea de sine
Să-l înţelegem pe făptaşul abuzului
Portretul unui făptaş
Mama victimei
Relaţii înnoite
Sprijinitorii
Transformarea rănilor în slujire
Iată, Eu fac toate lucrurile noi
Rugăciunea lui Kathy
Ce să facem acum?

Frumuseţe în loc de cenuşăFrumuseţe în loc de cenuşă. Ajutor biblic pentru cei abuzați sexual
De John Goblentz
Editura Christian Aid Ministries, 2004
Nr. pagini: 77
Preț: 8,00 lei
Comenzi online: kerigma.ro, gramma.ro, anabaptisti.ro, scriptum.ro

Acest ghid se adresează creştinilor şi conduce cititorul prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi vindecare şi speranţă. Clară, sinceră şi practică, ea poate fi un ghid pentru păstori, consilieri şi mai ales pentru cei care au trecut prin suferinţa Tamarei.

Să înțelegem abuzul sexual
Ce este abuzul?
Ce s-a întâmplat cu Tamar?
De ce este atât de devastator abuzul sexual?
Care sunt consecințele abuzului sexual?
Pași spre vindecare și speranță
Primul pas: Confruntă-te sincer cu ceea ce s-a întâmplat
Al doilea pas: Confruntă-te cu tine însuți.
Al treilea pas: confruntă-te sincer cu Dumnezeu.
Al patrulea pas: confruntă-te sincer cu abuzatorul
Sumar

Prevenția înainte de toatePrevenția înainte de toate

De Elisabeth Raffauf
Editura TREI, 2015
Nr. pagini: 192
Preț: 26,00 lei
Comenzi online: libris.ro, elefant.ro, librariasophia.ro

Una din patru fete şi unul din nouă băieţi ajung să fie victime ale abuzului sexual. Şi, surprinzător, 20% dintre abuzatori sunt rude (inclusiv taţi, fraţi sau unchi), iar alţi 30% sunt cunoscuţi ai familiei. De aceea, a pune lacăt pe uşă sau a inocula celor mici frica faţă de „omul cel rău” nu ajută la nimic, afirmă Elisabeth Raffauf, specialistă în consiliere psihoeducaţională. Autoarea oferă, în schimb, părinţilor sugestii pentru o prevenţie eficientă, cu un accent sporit pe construirea unei relaţii de încredere părinţi-copil şi pe o educaţie sexuală adecvată vârstei. În acest fel, un copil încrezător, care ştie să descifreze mesajele afective ale celorlalţi şi care are simţul limitelor corporale şi ale intimităţii, va cădea mult mai greu pradă abuzului sexual. Adresată atât părinţilor, cât şi educatorilor şi psihologilor, cartea include capitole speciale despre ademenirea adolescenţilor pe internet (cyber-grooming) şi despre căile legale pentru urmărirea presupuşilor abuzatori.

Elisabeth Raffauf, psiholog şi consilier educaţional din Köln, are o prezenţă notabilă în media şi a mai publicat cărţi despre pubertate şi educaţia sexuală a fetelor.

Introducere. Să ne protejăm şi să ne întărim copiii
Abuzul sexual
Fantezie, panicare sau realitate
De obicei nu „omul negru” este făptaşul
În căutarea securităţii
Sexualitatea copilului este diferită – educaţia sexuală ca parte a educaţiei generale
Sexualitatea este un subiect personal
Discuţia despre sexualitate – să le dăm cuvântul copiilor
Încrederea oferită stă la baza încrederii în sine
Să-i luăm în serios pe copii
„El este prietenul meu” – abuzul sexual pe internet – preventia inainte de toate
Poliţia vă recomandă – drumuri sigure şi un comportament ferm
„Copilul pare cam absent” – ce trebuie făcut atunci când aveţi o bănuială?
Prevenţia eficientă în instituţi
Protecţia copilului este treaba tuturor
Mulţumiri
Bibliografie
Note

Schimbare de direcţie. O perspectivă creştină despre homosexualitate

Schimbare de direcţie. O perspectivă creştină despre homosexualitate (Vol. I + II)

De Teofil Gavril (editor)

Editura Carmel Print, Arad, 2015

Nr. pagini: 922 (ambele volume)

Preţ: 30,00 lei

Comenzi: Kerigma, CLC, Gramma, Scriptum, Maranatha, Candela

Descarcă în format PDF aici!

coperta vol I, Schimbare de directie„Cartea SCHIMBARE DE DIRECŢIE este cu siguranţă unul dintre demersurile editoriale autohtone de anvergură care merită nu doar menţionate, ci lecturate şi chiar studiate de un public extrem de divers – de la persoane care se confruntă în mod direct cu tendinţe, atracţii şi comportamente nonheterosexuale, la persoane care au în mediul lor astfel de prieteni, cunoştinţe, membri ai familiei, şi până la specialişti cu diverse formări şi preocupări profesionale – preoţi, pastori, lideri ai diferitelor biserici şi grupuri sociale, terapeuţi, psihologi, sociologi sau medici.” – Emanuel Adrian Sârbu, lector universitar, doctor în teologie, doctorand în sociologie şi fondator al Asociaţiei de Suicidologie

„Cei cu orientare homosexuală se găsesc în faţa unei duble probleme: pe de o parte, respingerea din partea bisericii şi societăţii, iar pe de altă parte, mari frământări interioare. Cartea de faţă, SCHIMBARE DE DIRECŢIE, constituie o speranţă pentru cei care se confruntă cu problema homosexualităţii – ideea că transformarea este posibilă. Materialul este, de asemenea, relevant pentru consilierii şi psihoterapeuţii creştini.” – Petru Mihenţ, pastor şi membru al Asociaţiei Psihoterapeuţilor din România

coperta vol 2„Homosexualitatea şi tulburările de orientare şi identitate sexuală sunt consecinţe nefericite ale stării de păcat, care au ca urmare destructurări patologice la nivel biologic, psihic, relaţional, moral şi spiritual – extrem de complexe şi greu de recuperat. Când eforturile specialiştilor sunt unite cu puterea îndurătoare şi transformatoare a lui Dumnezeu, miracolul poate avea loc. Este speranţa, vestea bună, Evanghelia pe care CONTRA CURENTULUI o aduce prin SCHIMBARE DE DIRECŢIE într-un domeniu controversat, tenebros şi aproape virgin. Fie ca acest exemplu de creştinism autentic necesar să ne contamineze, iar multe suflete nefericite, chinuite – destine naufragiate, să-şi regăsească vindecarea, împăcarea, salvarea.” – Sorin Săndulache, medic primar neurolog, doctor în antropologie medicală, terapeut creştin şi autorul cărţii „Consiliere şi psihoterapie pastorală”

„SCHIMBARE DE DIRECŢIE poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au nicio speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit, schimbând direcţia; îi poate motiva să fie mai deschişi, adresându-se şi celor ce doresc să-i ajute. Cartea poate fi un instrument util în mâna celor ce se confruntă cu astfel de probleme şi a celor ce lucrează cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă pentru o mai mare implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica creştină, în speţă bisericile evanghelice, sunt provocate să acorde o mai mare importanţă acestui domeniu, implicându-se în mod activ, oferind suport şi remediu pentru homosexuali.” – Vasile Leş, psiholog şi psihoterapeut

schimbare 1„Avem nevoie de o adevărată schimbare de direcţie în modul cum privim şi abordăm homosexualitatea! Rezultat al unui laborios efort de cercetare, volumul include atât noţiuni teoretice generale legate de tulburările de identitate sexuală, cât şi indicaţii practice pentru tratamentul homosexualităţii. Specificul volumului este dat de faptul că analiza este făcută dintr-o perspectivă ştiinţifică şi evanghelică. Ne dorim să fim o lumină, ne dorim ca oamenii să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, vrem să avem lideri cu influenţă, totuşi sunt atât de multe domenii în care noi, creştinii, nu intervenim şi nu ne facem auzită părerea. Cartea SCHIMBARE DE DIRECŢIE este mai mult decât utilă, ea este necesară oricărui terapeut care se vrea a fi informat şi, nu în ultimă instanţă, celor care se luptă cu homosexualitatea.” – Paul Andrei Negrulescu, psiholog clinician şi psihoterapeut, Preşedintele Asociaţiei Psihologilor Creştini din România

„SCHIMBARE DE DIRECŢIE ascunde comori de experienţă şi informaţii, dovedindu-şi pe deplin utilitatea în mediul bisericesc şi laic deopotrivă, medii în care problematica homosexualităţii este evitată sau ignorată. Cartea oferă soluţii practice persoanelor aflate în căutarea de răspunsuri – răspunsuri care pot fi descoperite citind lucrarea de faţă.” – Iosif Pintican, psiholog clinician şi psihoterapeut, Directorul Centrului Creştin de Reintegrare Socială Onisim

schimbare 2„Cartea SCHIMBARE DE DIRECŢIE demonstrează că, în ciuda unor determinări intrapsihice sau socio-culturale ce şi-au pus amprenta, modelându-le comportamentul într-unul de tip homosexual, cei care se confruntă cu această problematică pot, dacă vor, să decidă schimbarea. Alegerea personală, Harul Transformator, împreună cu demersul terapeutic, deşi unite într-un proces deloc facil, vor aduce în cele din urmă roade. Recomand din toată inima această carte, prima de acest gen publicată la noi, ce oferă o abordare complexă asupra acestei teme.” – Ştefania Botez, psiholog, Preşedintele Asociaţiei Consilierilor Creştini din România

„SCHIMBARE DE DIRECŢIE oferă cititorului o lectură uşoară, dar foarte profundă. Ea redefineşte, într-o manieră metaforică, ideea despre homosexualitate, invitând cititorul să îşi extragă toate informaţiile despre «celălalt diferit», înainte de a-l judeca şi critica. Astfel, niciuna dintre cele două acţiuni impulsive nu se va mai materializa în acţiune împotriva celui ce se confruntă cu această dificultate socială, spirituală şi de identitate. Dumnezeu oferă iertare fiecărei fiinţe umane, El ne iubeşte pe toţi, deci şi pe homosexuali. Cartea explorează această perspectivă salvatoare despre modul în care orice individ care doreşte poate să se «vindece». Lectura ei ne invită pe fiecare dintre noi la reflecţie, dar, mai mult decât orice, ne invită la a avea iniţiativa în a sprijini persoanele prinse în acest comportament disfuncţional – homosexualitatea. Practice, dar şi teoretice, cele două volume sunt importante pentru biblioteca unui specialist, dar şi un ghid de iniţiere în vindecarea personală a celor care se luptă cu homosexualitatea.” – Ana Paşcalău, psiholog şi psihoterapeut

schimbare 3„Vindecarea este posibilă pentru toţi cei care şi-o doresc. Primul pas spre vindecare este să-ţi doreşti lucrul acesta. La fel este şi în cazul celor cu tendinţe homosexuale. Ea începe cu o „schimbare de direcţie” pe care fiecare dintre noi, cei care cunoaştem pacea, eliberarea, vindecarea, putem să o susţinem cu dragoste, înţelegere, stabilitate, dar şi cu fermitate. Aceşti oameni au nevoie de noi, ei vor ca noi să le înţelegem nevoile emoţionale, dincolo de alegerile lor greşite. Este modelul şi exemplul pe care l-am primit de la Dumnezeu prin Isus! Şi aceasta ne învaţă şi ne încurajează SCHIMBARE DE DIRECŢIE, care ne indică o schimbare ce vine prin ajutorul nostru, cu voinţa lor. Ignorarea lor nu îi ajută şi nici nu rezolvă problema. Haideţi să fim susţinătorii schimbării de direcţie!” – Agnes Remalia Dragomir, psiholog

„Generată de criza pubertală, de teama indusă de sexul opus datorită primelor experienţe sexuale eşuate, de o nevoie de «compensare» a imaginii de sine în sfera conştiinţei traumatizante şi frustrante, printr-o nouă «supraevaluare» în raporturile cu celălalt, homosexualitatea produce tulburări psihologice de o importanţă majoră pentru individ. De aceea, consider benefică apariţia cărţii SCHIMBARE DE DIRECŢIE, care se doreşte a fi un suport pentru cei care se confruntă cu astfel de probleme şi care speră într-o vindecare, dar şi un mijloc de informare pentru ceilalţi.” – Niculina Ciupercă, consilier psihologic specialist familie-cuplu

„Cartea de faţă vine să destrame puterea celor care au inoculat tendinţa înnăscută a orientării sexuale. Trăim în epoca relativităţii morale, care susţine că toate valorile morale sunt la fel de bune şi poţi să apuci cu încredere pe calea care te îmbie şi care se potriveşte cu personalitatea ta. Este nevoie de astfel de voci, care să se audă şi să descrie atât dezastrul conducerii vieţii după „principiul plăcerii”, cât şi posibilitatea de transformare interioară şi de cunoaştere a scopului esenţial al fiinţării umane.” – Cristina Ghimpău, psiholog

schimbare 4„O carte în acest domeniu era necesară şi în România. Volumele de faţă vor fi un sprijin real pentru cei care vor să se schimbe şi pentru cei care îi susţin în demersul lor. Nu uita, schimbarea este posibilă, Dumnezeu dă biruinţă. Este timpul să câştigi!” – Teofil Gavril, consilier creştin, Preşedintele Asociaţiei Consilierilor Creştini din România (2011-2014)

„Nu doar că o astfel de iniţiativă, ce îşi propune să redea oamenilor valorile pierdute şi ascunse prin puternica propagandă care s-a pornit în ultimii ani, este benefică, dar este chiar o datorie a celor ce mai au aceste valori să lupte pentru triumful adevărului. A merge «contra curentului» astăzi este unica opţiune pentru cei ce-şi iubesc sufletul şi vor să-L onoreze pe Dumnezeu.” – Dan Bercian, Director la Radio Unison

„Lecturarea acestei cărţi este obligatorie pentru fiecare persoană cu influenţă în bisericile noastre. Revoluţia sexuală din ultimele decade a afectat totul, inclusiv bisericile şi pe cei care le frecventează. România nu mai este o excepţie. Din nefericire, până acum reacţia bisericilor la această confruntare a fost timidă, căutând să evite posibilele confruntări. Vrem, nu vrem, ideologia sexuală seculară ne influenţează tinerii, îi face curioşi şi ne afectează teologia. Recomandăm cartea fiecărui pastor şi preot din România, fiecărui lider de tineret şi fiecărui consilier creştin. Cartea conţine date importante, variate şi foarte folositoare pentru cei care doresc să fie informaţi privind confuzia sexuală care caracterizează generaţia actuală. Revoluţia sexuală încă este în toi şi continuă să creeze confuzie în rândul multora. Ignoranţa şi indiferenţa faţă de acest subiect nu mai sunt o opţiune. Dacă doriţi ca familiile şi bisericile noastre să supravieţuiască acestei provocări serioase, vă încurajez să citiţi cartea şi să o daţi mai departe.” – Petre Costea, Preşedintele Alianţei Familiilor din România

„O carte strategică, care risipeşte unul dintre miturile zilelor noastre – cel al homosexualităţii înnăscute, oferind în acelaşi timp date şi informaţii necesare pentru o schimbare reală.” – Bogdan Mateciuc, Director Executiv la Alianţa Familiilor din România (2007-2014)

„Cartea aceasta este un mare ajutor pentru cei care doresc într‑adevăr o schimbare în viata lor. Citind-o, înveţi că totul este posibil cu Dumnezeu, chiar şi pentru tine! Numai El îţi poate schimba cu adevărat viaţa.” – Ghiţă Schinteie, pastor

„În contextul în care homosexualitatea constituie o problemă tot mai acută, dar încă prea puţin înţeleasă, această carte oferă o perspectivă biblică directă şi tranşantă, care spune lucrurilor pe nume. SCHIMBARE DE DIRECŢIE oferă speranţă celor prinşi în capcana homosexualităţii şi indică spre calea de ieşire. În acelaşi timp, ne provoacă pe toţi la o atitudine de dragoste autentică şi lipsită de prejudecăţi. Un instrument necesar consilierilor, pastorilor, învăţătorilor şi tuturor celor care doresc să fie parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru problema homosexualităţii.” – Victor Condorachi, pastor

„Cartea de faţă se remarcă atât prin faptul că riscă a trata subiectul homosexualităţii într-un epocă postmodernă, cât şi prin ajutorul pe care-l oferă cititorului, de a înţelege şi accepta că această anormalitate nu e de factură genetică, ci are drept cauză acceptul omului de a-L respinge pe Dumnezeu. Mai mult, ceea ce aduce în plus faţă de celelalte cărţi scrise pe aceeaşi temă este partea practică, prin intermediul căreia se evidenţiază indivizi ce au fost subjugaţi de acest păcat, dar, mai ales, maniera supranaturală prin care Dumnezeu i-a eliberat, schimbându-le direcţia vieţii.” – Caleb Nechifor, diacon şi lider de tineret, doctorand în teologie biblică

„Articole, luări de poziţii, mărturii, sfaturi practice, organizaţii de specialitate – toate acestea le puteţi găsi în cartea de faţă. Varietatea scrierilor doreşte să atragă atenţia asupra realităţii pe care nu o mai putem ascunde: păcatul homosexualităţii există nu doar în adunările altor religii, ci şi în adunările creştinilor. Din nefericire, el există şi în bisericile din România. Pentru a fi informaţi, pentru a lupta corect împotriva celor care „schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru”, dar şi pentru a-i putea ajuta până la capăt pe cei care strigă după ajutor, recomand citirea acestei cărţi.” – Lucian Oniga, fondatorul şi Preşedintele Fundaţiei Peniel

VOLUMUL I

Cuvânt înainte

Aspecte mai puţin cunoscute ale homosexualităţii

Homosexualitatea în societatea modernă – Încotro?

Oscilând între iubire şi frustrare

Homosexualitatea din perspectivă biblică

VOLUMUL II

Paşi spre schimbare

O viaţă nouă

Cum vor reacţiona dacă le spun?

Când celor dragi le pasă

Întrebări care ne frământă

Alternative constructive

Postfaţă

1 2 3