Beneficiile percepute ale păcatului

de Dan Hitz

Dan Hitz

Dan Hitz

De ce Îl slujim pe Dumnezeu? De obicei, când pun această întrebare unui grup, primesc combinaţia de răspunsuri adevărate, de genul şcolii duminicale, precum… „Fiindcă merită.” „Fiindcă ne iubeşte.” „Fiindcă El este calea, adevărul şi viaţa.” Toate acestea sunt adevărate, dar mai sunt multe alte răspunsuri, în adâncul sufletului nostru, cărora nu suntem la fel de dornici să le dăm glas. Îl slujim şi fiindcă nu vrem să mergem în iad. Îl slujim fiindcă este singurul care ne poate împlini nevoile. Îl slujim fiindcă am căutat oriunde altundeva şi nu am găsit un răspuns mai bun. Când suntem atât de stresaţi încât suntem pe cale să o luăm razna, El este prezent pentru noi, ca să nu fim copleşiţi de durerea emoţională.

De ce continuăm să păcătuim? Din nou, răspunsurile tind să fie elegante, cum se aşteaptă de la cei din Biserică: „Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu.” „Fiindcă suntem răi.” „Fiindcă diavolul ne ispiteşte.” Adevărul este… păcătuim pentru că vrem. Ne place păcatul. Păcatul ne face să ne simţim bine. Când suntem atât de stresaţi încât nu mai ştim încotro să privim, păcatul ne ajută să scăpăm de realitate. Când a face lucrul care se cuvine pare să coste prea mult sau nu pare să merite efortul, păcatul ne oferă o răsplată rapidă. Păcătuim deoarece credem că este singurul lucru care ne va ajuta să nu ne lăsăm copleşiţi de durerea emoţională. Păcatul ne oferă siguranţă, este mângâierea noastră. El devine idolul care am crezut că ne va împlini nevoile.

Ce păcate idolatrizezi şi slujeşti? Toţi avem un anumit păcat pe care îl idolatrizăm, care pe vremuri am crezut că era o idee bună. Celor singuri, o întâlnire sexuală anonimă rapidă părea să le umple golul, fără cerinţe legate de durată. Pentru cei care nu Îl văd pe Dumnezeu, păcatul le oferă o soluţie cât de repede par să aibă ei nevoie, banii, cazinourile oferă o soluţie rapidă. Alcoolul ne amorţeşte creierul faţă de stresul şi eşecurile vieţii. Este beneficiul perceput al păcatului nostru – idolul nostru – care am crezut că ne va împlini toate nevoile. În Luca 16:13 citim: „Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt.” Nu poţi sluji şi lui Dumnezeu, şi păcatului. Ei se exclud reciproc. Păcatul tău va cere să scapi de Dumnezeu. Dumnezeu cere să scapi de păcat. Nu vorbesc despre lucrarea religioasă, legalistă a naturii umane păcătoase. Vorbesc despre un stil de viaţă în care ne pocăim şi Îl iubim pe Domnul Isus Cristos, şi Îi dăm Lui păcatele noastre, în timp ce ne atinge inima şi face o lucrare sfântă în noi, ca să ne împlinească cele mai profunde nevoi.

Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde că-mi oferă ________.”

Gândul de a avea un „păcat care ne înfăşoară” sau un păcat cu care ne luptăm mai mult decât cu alte păcate vine din Evrei 2:1. „Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” Lucrăm pornind de la premisa că noi, fiind creştini, ne vom reţine de la lucrurile pe care Biblia le numeşte păcătoase şi de la toate lucrurile dăunătoare fizic şi/sau psihologic, fie că au ajuns la nivelul de adicţie, fie că nu. Orice păcat este dăunător. 1 Tesaloniceni 5:22 ne spune: „Feriţi-vă de orice se pare rău.”

Care sunt principalele rădăcini ale păcatelor cu care ne luptăm? Uneori păcătuim ca să evităm durerea. Sexualitatea este foarte plăcută. Părţile trupului nostru sunt amorale. Un orgasm ne face să ne simţim bine. Durerea ne face să ne simţim rău. Zdrobirea noastră vrea, pur şi simplu, să evităm durerea emoţională şi să alegem cu entuziasm ceea ce ne face să ne simţim bine – un orgasm. Uneori ne este teamă de intimitate. Ne poate fi teamă să ne apropiem prea mult de cineva sau să devenim vulnerabili fiindcă riscăm să fim din nou răniţi, aşa că scăpăm pe tărâmul fanteziei. Fanteziile vor face orice le cerem şi nu ne vor respinge niciodată. Alţii vor să scape de anxietăţile vieţii. Păcatul ne poate sluji ca o mică barcă de salvare. Când anxietatea devine prea mare, intrăm în mica noastră lume păcătoasă şi scăpăm de toate. Dacă vrem să evităm singurătatea, cedarea la presiunea grupului ne va ajuta să corespundem aşteptărilor. Există şi alte motive pentru care ne implicăm în păcat repetat… răzvrătirea, încrederea în minciunile publicităţii şi marketingului, faptul că răspundem la cultura noastră. Uneori, pur şi simplu, ne-am înrădăcinat de decenii într-un obicei vechi şi nu ştim cum să scăpăm. Oricare ar fi rădăcinile păcatului nostru, de multe ori el ne ajută să evităm ceva ce nu vrem cu adevărat să înfruntăm.

Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde că-mi oferă ________ şi mă ajută să evit ________.”

Păcatul este foarte costisitor. În Romani 6:23 scrie: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” Când mă întâlnesc cu oameni care se luptă cu un păcat adictiv, una dintre cele mai sumbre întâlniri pe care le avem este cea când estimăm costul păcatului lor. Deşi mulţi mărturisesc că au cheltuit multe mii de dolari în închinarea idolatră faţă de păcat, sunt foarte conştienţi că există alte costuri mult mai ridicate. Păcatul i-a costat pe mulţi soţia şi copiii. Păcatul i-a costat pe alţii slujbe cu salarii de şase cifre şi/sau casa şi maşina. Păcatul ne împiedică să ne ocupăm cu curaj locul de drept în Împărăţia lui Dumnezeu. Deşi suntem cu adevărat victimizaţi de idolii noştri, păcatul nostru i-a rănit şi pe alţii. Victimele secundare sunt cei răniţi de victimizarea altora. Ei sunt familia celui exploatat sexual, care este martora efectelor abuzului şi trăieşte cu cel care suferă. O victimă secundară este copilul alcoolicului, care îşi pierde tatăl din cauza băuturii şi trece prin viaţă fără un model evlavios care să îl înveţe cum să-şi conducă propria-i familie. El trece prin viaţa de adult neştiind cum să aibă încredere în alţii. Păcatul îl costă mult pe cel care păcătuieşte. De obicei, pe cei nevinovaţi îi costă mult mai mult.

Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde că-mi oferă ________ şi mă ajută să evit ________. De asemenea, mă costă ________ şi mă împiedică să fiu capabil să ________.”

Care este preţul schimbării? Când Isus S-a dus la omul paralizat din Luca, capitolul 5, l-a întrebat dacă vroia să fie vindecat. Ştia că exista un preţ de plătit pentru schimbare. Nu oricine este dornic să plătească preţul. Dacă mă schimb şi renunţ la păcatul cu care mă lupt, va trebui să-mi înfrunt uriaşii. Lucrurile pe care le evitam tratându-mă singur, vor începe să strige la mine. Bătălia poate fi prea copleşitoare. Acestea sunt doar câteva răspunsuri sincere care pot să sălăşluiască în inima noastră când înfruntăm realitatea renunţării la păcatul cu care ne luptăm în mod constant.

Când Naaman leprosul s-a dus la Elisei pentru vindecare, în 2 Regi, capitolul 5, vroia ca vindecarea să vină cum dorea el. Vroia ca vindecarea să reflecte onoarea înaltei lui poziţii militare. Elisei nu a lucrat conform agendei lui. În schimb, i-a spus lui Naaman să se smerească şi să accepte nişte neplăceri. Care sunt neplăcerile cu care te vei confrunta dacă te decizi să îţi părăseşti păcatul? Îţi este teamă că nu te vei mai lupta cu anumite lucruri ai prefera să te lupţi cu ele, decât să nu ai nimic? Îţi este teamă că nu vei şti cum să te porţi normal? Îţi este teamă de responsabilităţile mai mari pe care le vei avea dacă nu vei mai fi zdrobit? Asemenea temeri sunt foarte reale în inima cuiva care ia în considerare renunţarea la siguranţa de o viaţă a păcatului. La fel cum Naaman a rezistat cererilor inimii lui de a găsi vindecare în modul său şi l-a ascultat pe profetul Elisei, ca să găsească vindecare în modul lui Dumnezeu, şi tu vei găsi speranţă şi vindecare când vei umbla în adevărul, harul şi îndurarea Domnului Isus Cristos şi vei căuta vindecarea în modul Lui.

Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde că-mi oferă ________ şi mă ajută să evit ________. De asemenea, mă costă ________ şi mă împiedică să fiu capabil să ________. Dacă renunţ, lucrul care mă sperie cel mai mult este ________. Dumnezeu are un dar mai bun decât ________ pentru mine în care să umblu şi voi avea încredere în El ca să mă echipeze pentru a-l obţine.”

Dacă ai nevoie de ajutor pentru păcatele sexuale şi/sau relaţionale, apelează 586.739.5114 şi află cum te poate ajuta Reconciliation Ministries să intri în plinătatea sexuală şi relaţională.

[Dan Hitz, The Perceived Benefits of Sin. Copyright © 2010 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul a fost adaptat după o serie de învăţături pe care Dan le-a prezentat la biserica Christ Community Church şi după o predică de a sa de la biserica River’s Edge Church din Sterling Heights, Michigan.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *