Aşa eraţi unii din voi: O viziune pentru mai mult

de Dan Hitz

Dan & Marianne Hitz

Dan & Marianne Hitz

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” 1 Corinteni 6:9-11

Isus Cristos se află încă în procesul de a schimba inimi şi de a transforma credincioşii după chipul Său. Noi, cei de la Reconciliation Ministries, continuăm să ne ţinem tare de puterea crucii de a schimba şi de lucrarea Duhului Sfânt de a aduce pe poporul Său „din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

În ultimele câteva luni, Alan Chambers, liderul Exodus International, a declarat că Exodus International nu mai sprijină terapia reparativă şi nu mai foloseşte sloganul „Schimbarea este posibilă”. De fapt, Alan Chambers şi Exodus International par să minimalizeze faptul că oamenii pot să aibă parte de o schimbare semnificativă în orientarea sexuală. După cum vă puteţi imagina, declaraţiile lui Alan au produs o agitaţie semnificativă nu numai în comunitatea homosexuală, dar şi în cadrul Exodus International.

În lumea medicală, terapia reparativă este o formă foarte specifică de efort de schimbare a orientării sexuale [SOCE, în limba engleză], definit de câţiva paşi terapeutici foarte specifici. În concepţia culturii populare şi a celei mai mari părţi a Bisericii, terapia reparativă se referă la orice eforturi clinice sau de slujire cu scopul de a schimba orientarea sexuală. Deşi Alan Chambers şi Exodus International continuă să definească comportamentul homosexual ca păcat, se pare că acţiunile şi declaraţiile lor, în multe aspecte, fac referire la definiţia culturală a terapiei reparative.

Noi, cei de la Reconciliation Ministries credem adevărul Scripturii, care proclamă puterea lui Isus Cristos de a ne transforma pe noi, cei care altădată eram morţi în fărădelegi şi păcat, în adevărata imagine a lui Cristos Însuşi. Credem adevărurile scrise în 1 Corinteni 6:9-11, care declară că unii membri din biserica corinteană fuseseră cândva homosexuali, dar au fost „spălaţi”, au fost „sfinţiţi” şi au fost „socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru”. Cu alte cuvinte, păcatele lor au fost iertate şi inimile lor au fost schimbate de puterea lucrării împlinite de Isus Cristos pe cruce.

Într-adevăr, mulţi bărbaţi şi femei au avut parte de o viaţă schimbată prin lucrarea Domnului, prin misiuni ca Reconciliation Ministries şi programe ca Living Waters. Mulţi bărbaţi, femei şi adolescenţi au avut parte de o schimbare semnificativă în orientarea sexuală, prin lucrarea Duhului Sfânt într-o inimă predată lui Isus Cristos. Recunoaştem însă că există un continuum al schimbării.

Unii avut parte de o schimbare extremă în atracţii, de la homosexuale la heterosexuale. Unii avut parte de puţină schimbare sau de nicio schimbare în atracţii, dar continuă să-şi supună atracţiile lui Isus şi să trăiască o viaţă curată din punct de vedere biblic. Cei mai mulţi se află undeva în cadrul unui continuum al schimbării.

Înseamnă aceasta că nu ne-am schimbat cu adevărat sau că doar ne-am minţit singuri? Deloc. Toţi cei care au trăit vreodată pe pământ s-au luptat cu un păcat sau altul. Unii ne-am luptat la un nivel adictiv sau compulsiv. Cei mai mulţi dintre cei care înving orice gen de păcat obişnuit – păcat sexual, droguri, alcool, mânie – vor raporta că sunt încă ispitiţi în diferite momente din viaţă. Fostul dependent de sex heterosexual poate că mai este ispitit să aibă o întâlnire ilicită din când în când, dar aceasta nu înseamnă că nu s-a schimbat. Adicţia sexuală nu îl mai controlează şi nu îl mai defineşte. Chiar şi Isus, care era desăvârşit şi nu a păcătuit niciodată, a fost ispitit. Cu cât mai mult noi, care ani de zile ne-am antrenat inimile, minţile şi corpurile să răspundă la un păcat specific, vom fi ispitiţi într-o măsură sau alta, când sunt prezente condiţiile sau declanşatorii? Satan are un pumn de săgeţi arzătoare cu numele nostru scris pe ele, care în trecut ne-au făcut să ne poticnim. El continuă să le arunce spre noi din când în când, încercând să ne facă să ne poticnim în prezent. (Efeseni 6:16) Unii pot chiar să cadă înapoi în păcat, după ce au umblat mulţi ani în plinătate. Nu înseamnă că ar trebui să renunţe şi să cedeze păcatului. Ci înseamnă că au nevoie să se pocăiască, să identifice lucrurile din viaţa lor care i-au dus la recidivă şi să caute suportul de care au nevoie pentru a-şi învinge păcatul. Poate fi nevoie de timp pentru restaurare, dar Isus Cristos continuă să ne cureţe inimile. Aşa cum citim în 1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele [noastre] şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

Cum arată asta la nivel practic? Gândeşte-te la viaţa unui bărbat heterosexual obişnuit. Poate că a fost implicat în promiscuitate heterosexuală compulsivă la un anumit moment în viaţa sa. Când se pocăieşte, Domnul începe o lucrare profundă de transformare în inima lui. Când devine mai puternic în umblarea cu Domnul, devine mai capabil să reziste ispitelor de a se implica în sexualitate ilicită. Chiar şi după ce se căsătoreşte, va continua să aibă parte de ispite sexuale faţă de alte femei. Nu înseamnă că nu s-a schimbat. Înseamnă doar că el continuă să trăiască într-o lume căzută şi să fie ispitit de păcat. Nu înseamnă că îşi neagă „adevăratul sine” de bărbat adulterin şi că ar trebui să înceapă să-şi trăiască viaţa „celebrând diversitatea sexualităţii sale dată de Dumnezeu”, care îi îngăduie să cedeze dorinţelor sexuale păcătoase faţă de alte femei decât soţia lui. Înseamnă că el – ca noi toţi – este chemat să predea dorinţele lui păcătoase la cruce şi să-L caute pe Domnul pentru harul de a trăi o viaţă în acord cu Scriptura. În timp ce continuă să se apropie de Domnul, poate avea încredere că Domnul va face o lucrare profundă în inima lui, ca să schimbe măsura luptei lui, din punctul de a fi debilitantă şi lipsită de speranţă, până în punctul în care se află în stăpânirea sa, prin puterea lui Isus Cristos. Totuşi, el va trebui să-şi ţină piciorul ferm pe Stâncă. Va trebui să umble în părtăşie continuă cu Mântuitorul său şi cu comunitatea creştină. Va trebui să umble în dare de seamă şi pocăinţă. Promiscuitatea compulsivă din trecut îl poate încă ispiti, dar nu îl mai defineşte.

Cu toate că Exodus International proclamă în continuare că comportamentul homosexual este păcat, acum nu mai reuşeşte să-i încurajeze pe bărbaţi şi pe femei să se ducă la Domnul şi să-L caute ca să le schimbe atracţiile. Atracţiile şi ispitele homosexuale nu sunt păcătoase; totuşi, ele pot deveni păcat când le dai curs sau te gândeşti la ele. Dacă doar ne concentrăm să nu păcătuim, nu reuşim să-i încurajăm pe bărbaţi şi pe femei să aibă parte de tot ce le oferă Isus Cristos pe cruce – vieţi transformate, deoarece „suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. (2 Corinteni 3:18) Aşa cum citim în 2 Petru 1:3-4: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.”

Vreau să închei aceste gânduri cu o încurajare pentru cei care continuă să fie ispitiţi de orice păcate la care s-au dedat în trecut. Fie să trăim toţi o viaţă supusă lui Cristos, precum şi-au trăit vieţile Şadrac, Meşac şi Abed Nego în cartea lui Daniel! Când au fost confruntaţi cu decizia de a păcătui împotriva lui Dumnezeu şi de a ceda, închinându-se unei fiinţe omeneşti, sau de a fi aruncaţi într-un cuptor aprins, au răspuns recunoscând că Dumnezeu era în stare să îi salveze din încercarea de foc cu care se confruntau, dar chiar dacă alegea să nu îndepărteze încercarea, ei tot aveau să rămână credincioşi lui Dumnezeu. Încercarea lor nu a luat sfârşit imediat, dar Domnul a păşit cu ei în încercare şi i-a păzit de rău. Ştim că Dumnezeu este atotputernic şi poate să facă ce vrea. El ar putea să pună capăt instantaneu încercării noastre sau atracţiilor noastre spre păcat, dacă ar vrea. Fie să avem toţi o inimă credincioasă, care se ţine tare de El, chiar dacă încercările atracţiilor nu încetează! Adesea, tocmai în încercările noastre vedem puterea uimitoare a lui Dumnezeu care ne păzeşte de rău, chiar şi când duşmanul ne atacă cu sălbăticie. În momentele de părtăşie disperată cu Mântuitorul nostru, arde El lanţurile care ne leagă, ne arată adevăruri adânci despre dragostea şi puterea Lui şi ne transformă inima, ca să fie mai mult asemenea Lui. Pas cu pas, realizăm că un cuptor aprins nu este mai puternic decât puterea lui Dumnezeu de a ne ţine în siguranţă şi a ne transforma inimile.

[Dan Hitz, Such Were Some of You: A Vision for More. Copyright © 2012 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul a fost scris ca răspuns la mai multe schimbări doctrinare şi operaţionale din cadrul Exodus International care au început în 2012 şi au condus la închiderea sa în 2013.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *